Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Fonduri europene
Apeluri de proiecte pentru antreprenorii din Hunedoara

Apeluri de proiecte pentru antreprenorii din Hunedoara

Care sunt apelurile de proiecte pentru antreprenorii din Hunedoara în această toamnă?Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este instituția responsabilă de implementarea proiectelor în baza fondurilor politicii de coeziune UE în județele Arad, Caraș-Severin,...

Programul Tranziție Justă: implicații pentru județul Hunedoara

Programul Tranziție Justă: implicații pentru județul Hunedoara

Programul Tranziție Justă (PTJ) vizează reducerea impactului închiderii activităților economice dominante în 6 județe din România și tranziția lor către neutralitatea climatică. Prin investiții de peste 525 milioane euro în județul Hunedoara, PTJ sprijină întreprinderi noi și existente, autorități. Obiectivul este atingerea unui echilibru între emisiile de gaze cu efect de seră și acțiunile de reducere a acestora. Programul oferă oportunități de dezvoltare și diversificare economică, cu accent pe sustenabilitate și creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă.

Inițiativa Teritorială Integrată  – ITI Valea Jiului

Inițiativa Teritorială Integrată – ITI Valea Jiului

Inițiativa Teritorială Integrată (ITI) din regiunea Valea Jiului are drept scop să stimuleze dezvoltarea economică și socială prin colaborarea între autoritățile locale, sectorul privat, ONG-uri, instituții de învățământ și societatea civilă. Prin accesarea fondurilor europene, ITI Valea Jiului vizează implementarea de proiecte în domenii precum industria, turismul, educația și mediul de afaceri.