Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Granturi în valoare totală de 620 de milioane de euro vor fi oferite întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din șase județe ale României prin două linii de finanțare susținute din fonduri europene prin Programul Tranziție Justă (PTJ). Aceste linii de finanțare vor oferi granturi în valoare de 200.000 – 5 milioane de euro și sunt destinate IMM-urilor din diverse domenii, de la restaurante și hoteluri până la service auto, confecții și IT. Cele șase județe cuprinse în programul de Tranziție Justă sunt Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Județul Hunedoara va beneficia de 144,75 milioane euro, iar cofinanțarea va fi de 30% pentru firmele mici și 40% pentru cele mijlocii pentru partea de ajutor de stat din suma totală, în vreme ce pentru ajutorul de minimis de maxim 200.000 de euro, cofinanțarea va fi de 10%.

Suma maximă pe care o firmă o poate obține depinde de numărul de locuri de muncă noi pe care le va crea. Pentru a primi un ajutor de minim 2 milioane de euro, firma trebuie să creeze 5 locuri de muncă noi, iar pentru un ajutor între 4,5 milioane și 5 milioane de euro, trebuie să creeze minimum 10 locuri de muncă noi.

Condițiile de finanțare sunt similare pentru ambele scheme, diferența constând în bugetele disponibile, valoarea fiecărui grant acordat și numărul de locuri de muncă pe care antreprenorul trebuie să le creeze.

Granturi IMM sub 2 milioane EUR

În Acțiunea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane euro, județul Hunedoara are alocat un buget de 77,2 milioane EUR  care include și suma alocată instrumentului ITI Valea Jiului, pentru care se va lansa un apel separat.

Firmele mici și mijlocii vor putea obține granturi cu valoare minimă de 200.000 EUR și valoare maximă de 1.999.999 EUR, sub formă de ajutor de minimis și ajutor regional de stat. Pentru partea de ajutor de minimis (maximum 200.000 de euro), beneficiarul trebuie să pună și el 10% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului de minimis iar pe partea de ajutor de stat beneficiarul va trebui să pună 30% dacă este întreprindere mică și 40% dacă este mijlocie

Firmele care beneficiază de acest program trebuie să creeze noi locuri de muncă, iar suma maximă pe care o pot solicita depinde de numărul de joburi noi create, astfel:

Pentru un ajutor între 200.000 și 500.000 de euro, trebuie create cel puțin un loc de muncă nou.

Pentru un ajutor între 500.000 și sub 1 milion de euro, trebuie create cel puțin două locuri de muncă noi.

Pentru un ajutor între 1 milion și sub 1,5 milioane de euro, trebuie create cel puțin trei locuri de muncă noi.

Pentru un ajutor între 1,5 milioane și sub 2 milioane de euro, trebuie create cel puțin patru locuri de muncă noi.

Descarcă de aici ghidul!

Granturi IMM între 2-5 milioane EUR

În Acțiunea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului –Proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro  județul Hunedoara are alocat un buget de 67.55 milioane de euro.

Cofinanțarea solicitată beneficiarilor este identică cu cea din schema mai mică (10% pentru minimis, respectiv 30% firmele mici și 40% cele mijlocii).

Similar, suma maximă pe care o poate primi o companie beneficiară depinde de numărul de locuri de muncă noi pe care le va crea, respectiv:

Pentru un ajutor între 2 și 2,5 milioane de euro, compania trebuie să creeze cel puțin 5 locuri de muncă noi.

Pentru un ajutor între 2,5 și 3 milioane de euro, compania trebuie să creeze cel puțin 6 locuri de muncă noi.

Pentru un ajutor între 3 și 3,5 milioane de euro, compania trebuie să creeze cel puțin 7 locuri de muncă noi.

Pentru un ajutor între 3,5 și 4 milioane de euro, compania trebuie să creeze cel puțin 8 locuri de muncă noi.

Pentru un ajutor între 4 și 4,5 milioane de euro, compania trebuie să creeze cel puțin 9 locuri de muncă noi.

Pentru un ajutor între 4,5 și 5 milioane de euro, compania trebuie să creeze cel puțin 10 locuri de muncă noi.

Descarcă de aici ghidul!

Eligibilitatea solicitantului

Pentru a fi eligibili pentru ambele linii de finanțare PTJ, solicitanții trebuie să îndeplinească anumite condiții, principalele fiind:

Să fie o societate înființată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile sau Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperaţiei.

Să fi fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și să nu fi avut activitatea suspendată temporar în anul curent de depunerea cererii de finanțare (2023) sau în anul fiscal anterior (2022).

Să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022).

Să fie o întreprindere mică (10-49 salariați) sau mijlocie (50-249 salariați). Nu sunt eligibile microîntreprinderile (0-9 angajați) și nici sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică.

Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în județul Hunedoara.

Activități eligibile

La ambele scheme de granturi IMM, lista domeniilor eligibile pentru investiții cuprinde circa 280 de coduri CAEN de producție și servicii.

Descarcă de aici lista caenurilor eligibile!

Atenție! Sunt punctate suplimentar cu 5 puncte, în grila de evaluare, anumite activități considerate prioritare, pe coduri Caen din grupele 1, 2 și 3.

Descarcă de aici grila de evaluare!

Cheltuieli eligibile

În cadrul celor două linii de finanțare, se vor putea acoperi o serie întreagă de cheltuieli corporale și necorporale, precum: amenajarea terenului și asigurarea utilităților necesare obiectivului, proiectarea și asistența tehnică, investiția de bază, achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi similare, certificarea/recertificarea produselor, serviciilor și proceselor, formare profesională, activități de publicitate și informare aferente proiectului. În plus, sunt eligibile și cheltuieli cu certificarea/recertificarea sistemelor de management pentru calitate, mediu, siguranță alimentară, sănătate și securitate ocupațională, securitatea informațiilor, energie, dispozitive medicale, servicii IT și responsabilitate socială. Este important de menționat că cheltuielile cu formarea profesională sunt finanțabile prin ajutor de minimis, cu condiția ca ele să fie acreditate și să ofere diplome recunoscute național și în Uniunea Europeană, iar cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5000 lei fără TVA.

Ghidurile se află în consultare publică până la finalul lunii iunie, astfel încât dacă aveți propuneri aceste se pot trimite la adresele de mail: contact.por@mfe.gov.ro și secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro.