Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Asociația Umanitară Kandila

Valea Jiului

se dezvoltă prin Europa

“Valea Jiului se dezvoltă prin Europa” își propune să răspundă obiectivului Comisiei Europene prin promovarea valorilor europene și politicii de coeziune a Uniunii Europene în regiunea aflată în tranziție Valea Jiului.

Valea Jiului se dezvolta prin europa
arrow

Ce este coeziunea europeană?

Coeziunea europeană este un principiu al Uniunii Europene care vizează reducerea diferențelor economice și sociale între statele membre și regiunile acestora. Aceasta se realizează prin intermediul fondurilor europene destinate dezvoltării infrastructurii, educației, cercetării și altele. Scopul final este de a asigura un nivel ridicat de bunăstare pentru toți cetățenii Uniunii Europene.

Valea Jiului key visual proposition 14

Coeziune Europeană

Instrumente

Instrumentele de coeziune europeană sunt mijloacele prin care se realizează obiectivul de reducere a diferențelor economice și sociale între statele membre și regiunile acestora.

Instrumente v1640
Fonduri europene
Structurale și de investiții
Programul Europa
pentru Cetățeni
Programul Erasmus+
pentru educație, formare, tineret și sport
Programul Horizon 2020
pentru cercetare și inovare
Inițiativele europene
pentru ocuparea forței de muncă și competitivitate.
Fondul de solidaritate
european
Fondurile europe800

Fondurile europene

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER): acesta oferă finanțare pentru proiecte în domenii precum infrastructura, învățământul, cercetarea și inovarea, mediu și energie, și pentru îmbunătățirea competitivității regiunilor.

Fondul Social European (FSE): acesta oferă finanțare pentru proiecte în domenii precum educația, formarea profesională, sănătatea și incluziunea socială, și pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR): acesta oferă finanțare pentru proiecte în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, precum și pentru conservarea și dezvoltarea mediului rural.

Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS): acesta oferă finanțare pentru proiecte privind infrastructura, energia, transportul, tehnologiile informației și comunicațiilor, și pentru îmbunătățirea competitivității economiei europene.

Fondul European de Ajutor Umanitar (FEAU): acesta oferă finanțare pentru intervenții umanitare în cazul dezastrelor naturale sau al altor crize.

Fondul European de Adaptare la Schimbările Climatice (FEASC): acesta oferă finanțare pentru proiecte privind adaptarea la schimbările climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Programul Europa pentru Cetateni800

Programul Europa pentru Cetățeni

este un program al Uniunii Europene care are ca scop să îmbunătățească participarea cetățenilor la viața democratică a Uniunii Europene și să le ofere oportunități de a se implica în activități culturale, sociale și civice la nivel european. Acesta se concentrează pe patru domenii principale: cetățenia europeană, memoria europeană, cetățenia activă și diversitatea culturală.

Programul oferă finanțare pentru proiecte care promovează cetățenia activă și participarea civică, precum și pentru proiecte care promovează memoria și cultura europeană. Acesta poate fi accesat de către organizații non-guvernamentale, autorități locale și regionale, instituții educaționale, organizații culturale și altele.

Programul Europa pentru Cetățeni este un instrument important prin care Uniunea Europeană își îndeplinește obiectivul de coeziune și participare civică, și contribuie la creșterea gradului de conștientizare și implicare a cetățenilor în viața Uniunii Europene.

Erasmus800

Erasmus+ 

este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027. Educația, formarea, tineretul și sportul sunt domenii-cheie care sprijină cetățenii în dezvoltarea lor personală și profesională.

Horizon 2020800

Horizon 2020

este programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Scopul său este de a sprijini inovarea în Europa prin finanțarea proiectelor de cercetare și dezvoltare în domenii precum energia, transportul, tehnologiile informației și comunicațiilor, sănătatea, mediu și altele. Programul este deschis pentru participare la nivel european, și se adresează în special IMM-urilor, universităților, institutelor de cercetare și altor organizații din sectorul public și privat.

Exista mai multe initiative europene800

Există mai multe inițiative europene

care vizează ocuparea forței de muncă și competitivitatea. Unele dintre acestea sunt:

  1. Agenda pentru ocuparea forței de muncă: aceasta vizează creșterea ocupării forței de muncă și a calității locurilor de muncă în Europa, prin intermediul unor politici și măsuri de reformă.
  2. Inițiativa privind formarea profesională: aceasta vizează creșterea calității și relevanței formării profesionale în Europa, prin intermediul unor reforme în sistemele de formare și prin susținerea învățării pe tot parcursul vieții.
  3. Inițiativa privind întreprinderile inovatoare: aceasta vizează sprijinirea întreprinderilor inovatoare, prin intermediul unor instrumente financiare și de sprijin, prin facilitarea accesului la cercetare și tehnologie, și prin încurajarea cooperării între întreprinderi, universități și instituții de cercetare.
  4. Inițiativa privind antreprenoriatul: aceasta vizează încurajarea antreprenoriatului în Europa, prin intermediul unor programe de formare și educație pentru antreprenori, prin facilitarea accesului la finanțare și prin crearea unui mediu favorabil pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi.
Fondul European de Solidaritate v1800

Fondul European de Solidaritate

este un instrument financiar al Uniunii Europene, lansat în 2021, care are drept scop de a sprijini statele membre și regiunile afectate de evenimente majore precum dezastre naturale, crize sau alte situații de criză. Acesta poate acorda asistență financiară pentru acțiuni de urgență, precum refacerea infrastructurii, asistența populației și protejarea bunurilor culturale, dar și pentru acțiuni de lungă durată, cum ar fi reconstrucția, crearea de locuri de muncă sau susținerea economiei. Fondul poate fi utilizat pentru a răspunde la evenimente interne sau externe. Fondul are un buget de aproximativ 5 miliarde de euro, acesta poate fi alocat prin intermediul unor cereri de finanțare, care sunt evaluate de către Comisia Europeană.

Oportunități de finanțare

Fonduri europene pentru Valea Jiului

Valea Jiului beneficiază de fonduri europene pentru dezvoltare economica si sociala.

Valea Jiului key visual proposition 12 e1679339461179

Asociația Umanitară Kandila

Anunțuri

Anunțuri/informații de interes public.

Anunturi640
Achiziție servicii mass-media mini interviuri

Achiziție servicii mass-media mini interviuri

În cadrul proiectului „Valea Jiului se dezvoltă prin Europa”, Nr. Ref.2021CE160AT183, Asociația Umanitară Kandila, asociație neguvernamentală fără scop patrimonial, CUI 17363795, cu sediul social în municipiul Petrosani, strada Independenței, nr 18/2, județ Hunedoara,...

Achiziție servicii mass-media mini interviuri

Achiziție servicii mass-media

În cadrul proiectului „Valea Jiului se dezvoltă prin Europa”, Nr. Ref.2021CE160AT183, Asociația Umanitară Kandila, asociație neguvernamentală fără scop patrimonial, CUI 17363795, cu sediul social în municipiul Petroșani, strada Independenței, nr 18/2, județ Hunedoara,...

Achiziție servicii mass-media mini interviuri

Achiziție servicii design/grafică

Asociația Umanitară Kandila, asociație neguvernamentală fără scop patrimonial, CUI 17363795, cu sediul social în Mun. Petrosani, strada Independenței, nr 18/2, județ Hunedoara, reprezentată legal de dl. Kelemen Alexandru-Mihai în calitate de președinte, derulează în...

Coeziunea Europeană

Newsroom

Popular

De la strategie la implementare în fondurile europene. Dezbatere despre viitorul dezvoltării regionale în Valea Jiului.

Mar 30, 2023 | Coeziune Europeană

Ultimele anunțuri

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Euro – Talks

Unitate prin diversitate

Eveniment

Unitate în diversitate

conferinta800

Coeziune europeană

Conferință

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Final de proiect

Colaboratori

Partenerii noștri!

20230320 VJI Sq logo
EN Co funded by the EU POS

„Finanțat de Uniunea Europeană. Ideile și opiniile exprimate sunt totuși doar ale autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.”