Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

În cadrul proiectului „Valea Jiului se dezvoltă prin Europa”, Nr. Ref.2021CE160AT183, Asociația Umanitară Kandila, asociație neguvernamentală fără scop patrimonial, CUI 17363795, cu sediul social în municipiul Petrosani, strada Independenței, nr 18/2, județ Hunedoara, reprezentată legal de dl. Kelemen Alexandru-Mihai în calitate de președinte, va achiziționa următoarele servicii de promovare mass-media (presă scrisă și televiziune):

  1.  Realizarea a 2 mini-serii de interviuri cu: stakeholderi locali și cetățeni. Aceștia vor răspunde la întrebarea ”Care sunt așteptările tale de la Uniunea Europeană?”
  2. Realizarea unei mini-serii de răspunsuri cu responsabilii de implementare a politicii de coeziune, care vor răspunde la întrebarea ”Care sunt avantajele oferite de politica de coeziune aduse Văii Jiului și populației acesteia?”

 În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conțină următoarele informații:

  1. Datele de identificare ale societății, inclusiv pagina de web;
  2. Date relevante privind: posibilitățile tehnice de realizare a serviciilor solicitate, canalele proprii de difuzare și aria de acoperire, precum și audiența/impactul estimat.
  3. Prețul pentru serviciile solicitate, atât prețul final cât și defalcat pe fiecare activitate/serviciu în parte.
  4. Perioada de valabilitate a ofertei.

 Solicităm realizarea unor rapoarte privind audiența obținută, respectiv pentru aparițiile online a numărului de reach/engagements total realizat pentru fiecare apariție în parte. Acestea vor fi emise ca livrabil, fie la finalul derularii contractului de prestări servicii, fie la cererea expresă a Asociației Umanitare Kandila.

Criteriul de atribuire: preț-calitate; respectându-se principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate).

Sursa de finanțare: programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, susținut de către Comisia Europeană

 Ofertele se pot transmite prin e-mail pe adresa: eujiuvalley@gmail.com;