Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

În cadrul proiectului „Valea Jiului se dezvoltă prin Europa”, Nr. Ref.2021CE160AT183, Asociația Umanitară Kandila, asociație neguvernamentală fără scop patrimonial, CUI 17363795, cu sediul social în municipiul Petroșani, strada Independenței, nr 18/2, județ Hunedoara, reprezentată legal de dl. Kelemen Alexandru-Mihai în calitate de președinte, va achiziționa următoarele servicii de promovare mass-media (presă scrisă și televiziune):

  1.  Realizarea a minim 12 apariții în presa scrisă și/sau televiziune (minim 1 articol/lună în presa scrisă și/sau minim 1 apariție TV/lună în cadrul jurnalelor de știri) privind activitățile proiectului și/sau oportunități de informare cu privire la politica de coeziune.
  2. Organizarea a 2 dezbateri televizate cu invitați implicați în implementarea politicii de coeziune.
  3. Transmiterea LIVE din cadrul a două conferințe EuroTalk. Fiecare din aceste conferințe va avea o durată de 3 zile.

 În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conțină următoarele informații:

  1. Datele de identificare ale societății, inclusiv pagina de web.
  2. Date relevante privind: posibilitățile tehnice de realizare a serviciilor solicitate, canalele proprii de difuzare și aria de acoperire, precum și audiența/impactul estimat.
  3. Prețul pentru serviciile solicitate, atat prețul final cât și defalcat pe fiecare activitate/serviciu în parte.
  4. Perioada de valabilitate a ofertei.

Solicităm realizarea unor rapoarte privind audiența obținută, respectiv pentru aparițiile online a numărului de reach/engagements total realizat pentru fiecare apariție în parte. Acestea vor fi emise ca livrabil, fie la finalul derulării contractului de prestări servicii, fie la cererea expresă a Asociației Umanitare Kandila.

Criteriul de atribuire: preț-calitate; respectându-se principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate).

Sursa de finanțare: programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, susținut de către Comisia Europeană

 Ofertele se pot transmite prin e-mail pe adresa: eujiuvalley@gmail.com;