Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este instituția responsabilă de implementarea proiectelor în baza fondurilor politicii de coeziune UE în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș. Documentul principal este Programul Regional Vest 2021-2027, coordonat cu Comisia Europeană.

Ce înseamnă acest lucru?

Acest proces reflectă un echilibru important între autoritățile locale și Comisia Europeană în gestionarea fondurilor europene și dezvoltarea regiunilor statelor membre. Pe de o parte, având o agenție națională sau regională ca autoritate de management, se poate asigura o abordare mai detaliată și adaptată la nevoile și particularitățile locale. Aceasta înseamnă că resursele europene pot fi direcționate în mod mai eficient către proiectele și inițiativele care au cel mai mare impact în regiunea respectivă.

Pe de altă parte, implicarea directă a Comisiei Europene subliniază interesul și angajamentul Uniunii Europene în dezvoltarea și coeziunea regiunilor statelor membre. Comisia Europeană joacă un rol de supraveghere și asigurare a respectării regulilor și standardelor europene în utilizarea fondurilor europene, dar și de coordonare la nivel european pentru a asigura că obiectivele politicii de coeziune și dezvoltare regională sunt atinse în mod eficient în întreaga Uniune Europeană.

Dacă ești antreprenor și ai o afacere în Valea Jiului, care face parte din județul Hunedoara, apelurile de proiecte lansate recent s-ar putea să fie șansa pentru dezvoltarea afacerii tale în domeniul producției sau serviciilor.

Ce este un apel?

Apelul este un proces prin care organizațiile sau indivizii pot depune proiecte pentru a obține finanțare europeană. Acesta este deschis și vine cu cerințe specifice, cum ar fi tipurile de beneficiari sau beneficiarii eligibili, suma de bani disponibilă pentru finanțare (alocare) și perioada de timp în care proiectul trebuie să fie implementat (durată).

  Apelurile lansate în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 sunt dedicate microîntreprinderilor – atât celor din domeniul producției, cât și celor care au activități economice în domeniul serviciilor.

  Apelurile lansate recent – Sprijin pentru microîntreprinderi Apel de proiecte nr. PRV/1.3.A/1 – au drept obiectiv Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

  Care sunt pașii de urmat și calendarul apelurilor?

  Cine poate depune cerere?

  Microîntreprinderile

  • sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare în mediul urban, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest;
  • vechime de minim 1 an fiscal integral și sediul social în Regiunea Vest sau care dețin un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data de 31.12.2021.

   Potrivit legii, o microîntreprindere are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

   Când poate fi depus proiectul? Perioada 1 noiembrie – 1 decembrie 2023

  Cuantum nerambursabil – FEDR + BS 26.331.201 euro.

  Finanțarea nerambursabilă care poate fi accesată este de minimum 30.000 euro, maximum 200.000 euro. Aceasta este acordată sub forma ajutorului de minimis, în baza Schemei de ajutor de minimis având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027.

  Care este alocarea pentru acest apel? 10 milioane euro.

   Activități de producție finanțate:

  • investiții în spații de producție de tip construcție industrială;
  • dotare cu active corporale și active necorporale;
  • activități de extindere a piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat;
  • activități din domeniul economiei circulare.

  La elaborarea proiectului, urmărește ca ideea de finanțare să aibă drept finalitate:

  • Dezvoltarea microîntreprinderilor prin achiziția de noi echipamente și tehnologii avansate, care nu au un impact negativ asupra mediului;
  • Creșterea cotei de piață, inclusiv accesarea unor noi piețe de consum;
  • Automatizarea, adaptarea la noile tendințe, inovarea și poziționarea pe piață.

  Mai multe detalii: Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte destinat microîntreprinderilor care desfășoară activități în domeniul producției

  De ce contează pentru România această digitalizare?

  Activități de servicii finanțate:

  • dotare cu active corporale (ex. echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, etc.),
  • dotare cu active necorporale (exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate),
  • investiții în infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv dezvoltarea unor infrastructuri de tratament balnear, doar în stațiunile turistice atestate (exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 19_Domenii de activitate eligibile),
  • activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare inclusiv dezvoltarea de activități de marketing și activități din domeniul economiei circulare.

  La elaborarea proiectului, urmărește ca ideea de finanțare să aibă drept finalitate:

  • Dezvoltarea microîntreprinderilor prin achiziția de noi echipamente și tehnologii avansate, care nu au un impact negativ asupra mediului;
  • Creșterea cotei de piață;
  • Creșterea competitivității;
  • Automatizarea, adaptarea la noile tendințe, inovarea la nivelul societății. 

  Mai multe detalii: Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte destinat microîntreprinderilor care desfășoară activități în domeniul serviciilor

   

   1. Citește cu atenție Ghidul solicitantului de finanțare în domeniul producției sau Ghidul solicitantului de finanțare în domeniul serviciilor;
   2. Îți faci cont în MySMIS (detalii aici);
   3. Completezi și transmiți cererea de finanțare;
   4. Parcurgi etapele de evaluare și selecție;
   5. Semnezi contractul de finanțare;
   6. Implementezi investiția.Suma obținută în cadrul proiectelor variază în funcție de veniturile obținute în anul anterior.

    Contribuție proprie – 10% dacă desfășori activitatea în județul Hunedoara. 

    Alte resurse utile în elaborarea proiectului, strategii, documente, ghiduri pot fi accesate aici

    Pași de urmat: 

   Ce se întâmplă după ce depui cererea de finanțare a proiectului? 

   Procesul de evaluare și selecție a proiectelor pentru finanțare europeană nerambursabilă poate varia în funcție de programul sau fondul specific din care se solicită finanțare, dar în general, acesta implică următoarele etape:

   1. Verificarea conformității și eligibilității: Autoritatea de gestiune sau organismul responsabil cu gestionarea fondurilor verifică dacă cererea de finanțare respectă criteriile de eligibilitate stabilite în ghidul de finanțare. Aceasta poate include verificarea documentelor atașate, a bugetului și a altor informații necesare.
   2. Evaluarea tehnică și financiară a proiectului: Proiectele eligibile sunt supuse unei evaluări tehnice și financiare. Acest proces implică adesea evaluarea fezabilității și sustenabilității proiectului, precum și verificarea estimărilor financiare. Experții pot analiza detaliile tehnice ale proiectului, planurile de implementare, capacitatea beneficiarului de a gestiona proiectul și pot efectua analize financiare pentru a se asigura că bugetul este adecvat și realist.
   3. Selecția proiectelor: Pe baza rezultatelor evaluării tehnice și financiare, proiectele sunt selectate pentru finanțare. Uneori, aceasta selecție se face pe baza unui scor sau a unei clasificări obținute în urma evaluării. Cele mai bune proiecte, care se aliniază cel mai bine cu obiectivele programului sau apelului, sunt selectate pentru a primi finanțare.
   4. Semnarea contractului de finanțare: Beneficiarii selectați trebuie să semneze un contract de finanțare cu autoritatea competentă sau organismul de gestionare a fondurilor europene. Acest contract stabilește obligațiile părților, condițiile de implementare și modul în care vor fi cheltuiți banii.
   5. Implementarea proiectului: După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul începe implementarea proiectului conform planului stabilit. Pe parcursul implementării, autoritatea de gestionare poate efectua monitorizare și audit pentru a se asigura că proiectul se desfășoară în conformitate cu condițiile contractuale și cu reglementările aplicabile.

   Procesul poate varia în detaliu în funcție de programul sau fondul de finanțare specific, dar aceste etape reprezintă o descriere generală a procesului de evaluare și selecție a proiectelor pentru finanțare europeană nerambursabilă. Este important să fii foarte atent la ghidul specific al apelului sau programului de finanțare și să te asiguri că îndeplinește toate cerințele pentru a avea șanse bune de a obține finanțarea dorită.

  Ai putea să vizionezi interviul cu Alexandru Kelemen, director executiv Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului (ADTI Valea Jiului), pentru a înțelege mai bine situația din Valea Jiului și oportunitățile oferite de fondurile europene.