Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Politica de coeziune a UE se referă la coeziunea economică, socială și teritorială. Coeziunea economică și socială merg mână în mână; dacă prima înseamnă conjugarea eforturilor pentru a obține un progres economic, a consolida piața unică, creșterea investițiilor, atunci coeziunea socială se referă la consolidarea ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale şi a politicilor educaționale.

Coeziunea economică și socială este strâns legată de politica regională și instrumentele structurale sau financiare (fonduri).

Coeziunea teritorială este un obiectiv politic care urmărește:

– dezvoltarea armonioasă a teritoriului;

– valorificarea elementelor de potențial teritorial;

– importanța caracteristicilor geografice şi necesitatea luării în considerare a acestora în elaborarea politicilor;

– orientarea acțiunii publice în jurul a 3 principii esențiale:

 1. a) concentrarea: depășirea diferențelor de densitate,
 2. b) conectarea teritoriilor: depășirea factorului de distanță,
 3. c) cooperarea: depășirea factorului de divizare.

Politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii Europene.

Coeziunea teritorială înseamnă că recunoaștem că fiecare teritoriu are caracteristici unice și nevoi specifice și că este important să construim pe baza acestor diferențe pentru a genera dezvoltare. Este vorba despre asigurarea unei abordări coerente a politicilor în ceea ce privește teritoriul, iar acest lucru adaugă valoare politicii de coeziune.

În general, se referă la reducerea disparităților și inegalităților între regiuni și teritorii dintr-un anumit stat sau regiune. Scopul coeziunii teritoriale este de a asigura dezvoltarea echilibrată și sustenabilă a acestor teritorii, astfel încât toți cetățenii să beneficieze de oportunități egale și de un nivel de trai ridicat.

Prin intermediul fondurilor europene și a programelor specifice, UE sprijină proiecte și inițiative care să contribuie la coeziunea teritorială, asigurând astfel dezvoltarea echilibrată și sustenabilă a teritoriilor europene.

Coeziunea teritorială nu înseamnă doar fondurile europene și modul în care banii europeni ating o serie de obiective la nivel național. Coeziunea teritorială este o abordare, un proces care trebuie să asigure coordonarea politicilor în vederea asigurării unei alte calități a vieții, atât a politicilor finanțate din fonduri UE cât și celor din fonduri naționale și private, conectivitatea, concentrarea și cooperarea fiind pilonii cheie.

Agenda teritorială UE 2030 este un cadru de acțiune strategică pentru dezvoltarea teritorială în Uniunea Europeană până în anul 2030. A fost propusă de Comisia Europeană și adoptată de statele membre ale UE în 2021. Scopul acestei inițiative este să sprijine o dezvoltare echilibrată și durabilă a teritoriilor europene, în conformitate cu principiile de coeziune teritorială.

  coeziune teritoriala

  Sursă foto:  Agenda teritorială UE

  Ce presupune cooperarea teritorială europeană?

  Cooperarea teritorială europeană (CTE) se referă la colaborarea între diferite teritorii din Europa pentru a aborda probleme comune, a împărtăși experiențe și a dezvolta proiecte în comun. Această cooperare are loc pe 3 nivele:

  – transfrontalier,

  – transnațional și

  – interregional.

  Cooperarea transfrontalieră se concentrează pe teritoriile care se învecinează și are ca scop eliminarea obstacolelor și rezolvarea problemelor comune care pot apărea în aceste zone. Exemple de activități în cadrul cooperării transfrontaliere pot include dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere, promovarea turismului transfrontalier, îmbunătățirea serviciilor de sănătate sau protecția mediului în zonele de frontieră.

  Cooperarea transnațională implică colaborarea între diferite regiuni sau state membre și vizează dezvoltarea și implementarea de proiecte comune în domenii precum inovarea, cercetarea, dezvoltarea economică sau protecția mediului. Această formă de cooperare permite schimbul de bune practici, transferul de cunoștințe și îmbunătățirea cooperării între diferitele teritorii.

  Cooperarea interregională se concentrează pe colaborarea între diferite regiuni din Europa cu scopul de a dezvolta și implementa proiecte comune în domenii precum inovarea, antreprenoriatul, dezvoltarea durabilă sau educația. Această formă de cooperare permite schimbul de experiențe și cunoștințe între regiuni și contribuie la dezvoltarea economică și socială a acestora.

  Prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), Comisia Europeană sprijină proiectele și acțiunile de cooperare teritorială europeană, contribuind astfel la dezvoltarea teritoriilor și la promovarea coeziunii teritoriale în Europa.

  Cooperarea teritorială este un pilon al coeziunii teritoriale.

  Sursă foto: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Pentru realizarea PTJ este creată Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) pe lângă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

  Care sunt oportunitățile coeziunii teritoriale pentru Valea Jiului?

  Coeziunea teritorială oferă numeroase oportunități pentru dezvoltarea regională și locală. Acestea includ:

  1. Dezvoltarea economică echilibrată: Coeziunea teritorială promovează dezvoltarea echilibrată a regiunilor, astfel încât să se reducă discrepanțele economice și sociale dintre zonele dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Aceasta poate crea oportunități de afaceri și de investiții în regiunile mai puțin dezvoltate, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de muncă.
  1. Acces la servicii și infrastructură: Coeziunea teritorială se concentrează și pe asigurarea accesului echitabil la servicii publice de calitate, cum ar fi sănătatea, educația, transportul și infrastructura. Aceasta poate îmbunătăți calitatea vieții și nivelul de trai al cetățenilor din regiuni mai puțin dezvoltate și poate contribui la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor și a comunităților locale.
  1. Dezvoltarea durabilă și inovarea: Coeziunea teritorială promovează dezvoltarea durabilă și inovarea în toate teritoriile. Aceasta poate oferi oportunități pentru implementarea soluțiilor inovatoare în domenii precum energiile regenerabile, eficiența energetică, tehnologia verde și economia circulară. Astfel, se pot crea noi sectoare economice și locuri de muncă în regiunile care se bazează pe resursele locale și pe avantajele competitive specifice.
  1. Mobilitate și conectivitate: Coeziunea teritorială vizează îmbunătățirea infrastructurii și conectivității între regiuni și teritorii. Aceasta poate facilita mobilitatea cetățenilor și a bunurilor, deschizând noi oportunități de dezvoltare regională și schimb comercial. De asemenea, poate sprijini integrarea teritoriilor izolate și periferice în rețelele economice și sociale mai largi. 
  1. Dezvoltarea turismului și a culturii: Coeziunea teritorială poate contribui la promovarea turismului și a valorilor culturale specifice fiecărei regiuni. Aceasta poate crea oportunități pentru dezvoltarea turismului durabil, valorificarea patrimoniului cultural și atragerea de investiții în sectorul turistic.
  PTJ

  Sursă foto:  Europa Liberă    

  Beneficiile și impactul coeziunii teritoriale în dezvoltarea economică a Văii Jiului pot fi realizate prin accesarea de fonduri din politica de coeziune UE de către municipiile și orașele din ITI Valea Jiului, microregiune din județul Hunedoara, definită geografic prin acoperirea teritorială ale următoarelor 6 UAT-uri: Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila. Recent, au fost lansate de ADR Vest 2 apeluri de proiecte necompetitive în valoare de 17,35 mil. euro și 4 proiecte competitive în valoare de 5,40 mil. euro pentru orașele din județul Hunedoara fără orașele din Valea Jiului. În mare parte, acestea vizează activități legate de construirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii de transport.

  Ghidul final al solicitantului de finanțare aferent Intervenției regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă poate fi consultat aici. Inițiativele pot fi depuse și în cadrul „Investițiilor teritoriale integrate”, un instrument al Parlamentului European, care se aplică în cazul celor 6 orașe și municipii din Valea Jiului – Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani și Vulcan. La aceste proiecte pot depune cereri unitățile administrative – teritoriale municipii reședință de județ, municipii și orașe din cadrul Regiunii Vest.

  De ce sunt importante aceste proiecte?

  Sunt importante pentru că dezvoltă regiunea, și deja sunt anumite rezultate obținute în urma Programului Operațional precedent. Proiectele “Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului” au ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de transport public de persoane și reducerea emisiilor de carbon în Valea Jiului. Acestea sunt finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și sunt realizate în parteneriat cu primăriile din zonă prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru transport public zonal (Green Line) în Valea Jiului.

  Proiectul are două componente. Componenta 1 implică achiziționarea a 26 de autobuze electrice și a 30 de stații de încărcare lentă, în timp ce Componenta 2 presupune achiziționarea a 12 stații de încărcare rapidă. Termenul de livrare al autobuzelor și echipamentelor de încărcare este stabilit pentru 31 octombrie 2023.

  Linia verde de autobuze electrice va deservi patru trasee cu o lungime totală de 125 de kilometri dus-întors. Scopul este să se adapteze nevoilor actuale de mobilitate urbană din Valea Jiului și să se ofere o alternativă sustenabilă și eficientă de transport public.

  green line valea jiului

  Valoarea totală a proiectului Green Line Valea Jiului – Componenta 1 este de 49,09 milioane de lei, în timp ce Componenta 2 are o valoare totală de 46,02 milioane de lei. Aceste proiecte vor contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Valea Jiului prin reducerea poluării și crearea unui sistem de transport public modern și ecologic. Noile apeluri de proiecte reprezintă oportunități de continuare a acestor inițiative începute în Programul precedent.