Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Economia verde este o abordare economică sustenabilă care are ca obiectiv protejarea mediului înconjurător și conservarea resurselor naturale, în timp ce stimulează creșterea economică și bunăstarea socială.

Într-o economie verde, se urmărește reducerea poluării și emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea utilizării energiilor regenerabile, gestionarea eficientă a resurselor naturale și a deșeurilor, și încurajarea inovării tehnologice pentru a crea produse și servicii mai prietenoase cu mediul.

De exemplu, în loc să folosim în principal energie provenită din combustibili fosili care eliberează dioxid de carbon și contribuie la schimbările climatice, economia verde se concentrează pe energii curate și regenerabile precum energia solară, eoliană sau hidroenergia.

De asemenea, economia verde încurajează și promovează dezvoltarea unor industrii și afaceri verzi, care produc bunuri și servicii cu impact redus asupra mediului și care folosesc resursele în mod durabil. Acest lucru poate crea locuri de muncă noi și oportunități economice pentru oameni.

În 2019 UE a lansat Pactul verde european noua strategie pentru creștere economică a Europei, care va transforma Uniunea într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Pactul verde european are ca scop atingerea neutralității climatice a Europei până în 2050, stimularea economiei cu ajutorul tehnologiei verzi, asigurarea de activități durabile în industrie și transport și reducerea poluării. Transformând provocările legate de schimbările climatice și de mediu în oportunități vom realiza o tranziție justă și incluzivă pentru toți.

  Prin urmare, economia verde reprezintă o modalitate sustenabilă de a construi viitorul nostru, unde avem grijă de mediu, protejăm biodiversitatea și asigurăm prosperitatea a lungă durată pentru generațiile viitoare.

  Ce presupune obiectivul O Europă mai verde din cadrul Politicii de coeziune pentru 2021-2027?

  Politica de coeziune a UE este revizuită o dată la șapte ani și se stabilesc noi obiective. În prezent, se implementează noul pachet legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027. Acest pachet în valoare de 392 miliarde de euro pune accent pe tranziția ecologică și digitală. Sunt și alte măsuri menite să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială la nivelul UE, dar se acordă prioritate problemelor de mediu și provocărilor din spațiul digital.

  Care sunt obiectivele sau prioritățile pentru această perioadă?

  1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;
  2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice;
  3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
  4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate;
  5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
  Picture2

  Sursă foto:: Ecoinput

  Obiectivul “O Europă mai verde” este parte a strategiei UE pentru a promova dezvoltarea durabilă și combaterea schimbărilor climatice. Acesta face parte din Acordul Verde European, care reprezintă o inițiativă ambițioasă a Uniunii Europene pentru a face tranziția către o economie circulară și cu emisii reduse de carbon, pentru a proteja mediul înconjurător și a asigura sustenabilitatea pe termen lung.

  Principalele componente ale obiectivului “O Europă mai verde” includ:

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Se urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în special dioxidul de carbon, pentru a încetini schimbările climatice și a limita creșterea temperaturilor globale.
  • Tranziția către energia verde: Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă, precum energia solară, eoliană, hidroenergia și biomasa, pentru a reduce dependența de combustibilii fosili și a diminua impactul asupra mediului.
  • Eficiența energetică: Stimularea adoptării tehnologiilor și practicilor care conduc la o utilizare mai eficientă a energiei în diferite sectoare, cum ar fi clădirile, transportul și industria.
  • Protecția biodiversității și a ecosistemelor: Îmbunătățirea conservării biodiversității, protejarea habitatelor naturale și promovarea utilizării durabile a resurselor naturale.
  • Economia circulară: Promovarea unei economii circulare, în care resursele sunt utilizate în mod eficient, deșeurile sunt reduse, reciclate sau reutilizate, și se minimizează impactul asupra mediului.
  • Agricultura și dezvoltarea rurală durabilă: Susținerea practicilor agricole durabile și promovarea dezvoltării rurale echitabile și ecologice.

   Prin atingerea acestui obiectiv, Uniunea Europeană își propune să devină un lider global în lupta împotriva schimbărilor climatice și în promovarea unui viitor mai sustenabil și verde pentru cetățenii săi și pentru întreaga planetă.

  Cum se va implementa obiectivul în plan local în Valea Jiului?

  Referitor la județul Hunedoara, prioritatea nr. 2 din Programul Tranziție Justă vizează tranziția la neutralitatea climatică. Aceasta se referă la: 

  1. Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului
  2. Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă
  3. Mobilitate verde și energie curată la prețuri accesibile
  4. Ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice
  5. Investiții productive în întreprinderi mari. 

  Prin urmare, 2 din cele 5 obiective se referă la protejarea mediului. Referitor la mobilitate verde, în prezent se implementează proiectul Green Line Valea Jiului. Acest proiect are ca scop crearea unei rute de autobuze electrice care să conecteze cele 6 orașe din zonă: Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Astfel, turiștii vor putea călători ușor între aceste localități și vor avea acces mai simplu la domeniile schiabile din zonă. În plus, utilizarea autobuzelor electrice va fi benefică pentru mediu și va contribui la dezvoltarea turismului în Valea Jiului. În viitor, se dorește extinderea acestor rute pentru a conecta și alte zone montane, precum domeniile schiabile Șureanu și Transalpina. Mai multe detalii despre acest proiect găsești pe pagina noastră în articolele precedente.

  Picture3

  Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2022-2030) și Strategia pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului prevăd valorificarea durabilă a specificului local și crearea unui mediu sănătos și sustenabil pentru generațiile viitoare. Totuși, Coaliția societății civile din Valea Jiului, Valea Jiului implicată, consideră că sunt necesare anumite acțiuni în acest context.

  În special, referitor la energiile regenerabile, Coaliția consideră că nu există studii publice în acest sens, cu excepția componentei eoliene: PUZ Ramina Eol – Munții Șureanu și studiului realizat la nivelul Regiunii Centru care constată potențialul din masivul menționat mai sus. Construcțiile hidroenergetice sunt ilegale prin problemele de mediu pe care le cauzează, utilizarea biomasei încă nu este verificată ca sustenabilitate și impact pe scară largă asupra mediului iar potențialul solar este redus. Un alt scenariu vizează înființarea unui hub de hidrogen, al cărui potențial nu a atins încă nivelul minim de acceptare din partea factorilor implicați ca scenariu viabil. Din acest punct de vedere, având în vedere restructurarea iminentă a Complexului Energetic Hunedoara, este necesară înființarea noii societăți cu scopul ca până în 2030 să treacă de la producție de cărbune la producție de energie din surse regenerabile (posibil prin trecerea intermediară pe gaz a grupului energetic al Centralei Paroșeni) după modelul Ørsted și, în paralel, conversia siturilor miniere în închidere ca active (clădiri, terenuri) care se disponibilizează treptat pentru atragerea investitorilor.

  Mai multe detalii privind aceste propuneri găsești aici și aici. Aceste aspecte sunt importante pentru inițierea unor proiecte cu impact semnificativ în regiune, atunci când sunt apeluri de proiecte în acest sens.