Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Unul din cele cinci obiective majore ale Politicii de coeziune pentru 2021-2027 este tranziția digitală.

Digitalizarea este procesul de transformare a informațiilor sau a diferitelor activități în formate digitale, adică în date pe calculator sau într-un mediu electronic. Acest lucru înseamnă că informațiile sau procesele care erau înainte în format fizic sau analogic (cum ar fi hârtia sau casetele audio) sunt convertite în formate pe calculator, cum ar fi fișiere text, imagini sau fișiere audio. Digitalizarea ne ajută să stocăm, să accesăm și să distribuim informațiile mai ușor și mai eficient folosind tehnologia computerelor și a internetului. De exemplu, când scanezi o fotografie veche și o salvezi pe computer, ai digitalizat fotografia.

Prin urmare, tranziția digitală reprezintă trecerea de la folosirea lucrurilor tradiționale și analogice la utilizarea tehnologiei digitale și a calculatoarelor. Este ca atunci când treci de la citirea cărților tipărite la citirea cărților pe o tabletă sau de la scrierea cu pixul pe hârtie la scrierea pe un computer. În esență, este procesul prin care adoptăm și ne obișnuim să lucrăm cu instrumentele și informațiile digitale, ceea ce poate face multe lucruri mai rapide, mai ușoare și mai convenabile.

“România digitală” reprezintă un obiectiv important al planului de dezvoltare și coeziune pentru perioada 2021-2027. Acest obiectiv implică transformarea și modernizarea țării în direcția tehnologiei digitale și a utilizării internetului în diverse aspecte ale vieții, cum ar fi educația, sănătatea, afacerile și serviciile publice.

Pentru a atinge acest obiectiv, regiunile din România care sunt considerate mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic vor primi o finanțare totală de peste 1,7 miliarde euro. Aceste fonduri vor fi folosite pentru a investi în infrastructură digitală, cum ar fi rețele de internet de mare viteză și facilități tehnologice avansate. Scopul este să aducă avantajele tehnologiei digitale în aceste regiuni și să reducă decalajul dintre ele și regiunile mai dezvoltate.

În ansamblu, această inițiativă are ca scop să facă România mai conectată digital, să ofere oportunități egale pentru toți cetățenii și să stimuleze dezvoltarea economică prin tehnologie și inovație. 

Mai multe detalii despre “România digitală” găsești aici.

  De ce este important?

  În 2022, România se afla pe ultimul loc, adică locul 27 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI). Acest indice măsoară cât de bine o țară se dezvoltă în domeniul tehnologiei digitale și al societății digitale.

  De asemenea, este important să subliniem că ritmul de creștere anuală a României în acest domeniu este mai scăzut decât al altor țări similare din UE, ceea ce arată că țara nu se apropie în mod adecvat de nivelul celorlalte state membre în acest aspect.

  În privința capitalului uman, România are un nivel scăzut de competențe digitale de bază în comparație cu media Uniunii Europene. Cu toate acestea, există aspecte pozitive, cum ar fi prezența semnificativă a femeilor specialiste în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (locul 2 în UE) și numărul relativ mare de absolvenți în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (locul 4 în UE).

  Deși există anumite puncte pozitive, România are încă provocări majore în ceea ce privește adoptarea și dezvoltarea tehnologiilor digitale în societatea sa și în economie.

  De ce contează pentru România această digitalizare?

  Digitalizarea joacă un rol esențial în îmbunătățirea inovării și a competitivității în cadrul mediului de afaceri și al autorităților publice. Cu toate acestea, în ceea ce privește adoptarea și integrarea tehnologiei digitale, întreprinderile din România întâmpină provocări și se află în urma mediei Uniunii Europene.

  Acest lucru înseamnă că, în comparație cu alte țări membre ale UE, întreprinderile românești nu au adoptat într-o măsură similară tehnologiile digitale în procesele lor de afaceri. Aceasta poate include utilizarea instrumentelor și platformelor digitale pentru a îmbunătăți eficiența, inovația, comunicarea și procesele de luare a deciziilor. Integrarea tehnologiei digitale poate aduce beneficii semnificative, cum ar fi creșterea productivității, extinderea piețelor și dezvoltarea de produse și servicii noi.

  Pentru a-și îmbunătăți poziția și pentru a beneficia pe deplin de avantajele digitalizării, România ar putea avea nevoie să investească în infrastructura digitală, să promoveze educația și formarea în domeniul digital pentru forța de muncă și să sprijine adoptarea tehnologiei digitale în toate sectoarele economiei. Acest lucru ar putea contribui la stimularea inovării, creșterea competitivității și dezvoltarea durabilă pe termen lung.

  Punctele slabe în ceea ce privește digitalizarea includ:

  • Standardizarea insuficientă: Lipsa unor standarde comune poate duce la fragmentarea și incompatibilitatea sistemelor și soluțiilor digitale, ceea ce face dificilă comunicarea și colaborarea între diferite entități sau organizații.
  • Lipsa cooperării: Colaborarea între diferite instituții, companii sau sectoare poate fi esențială pentru dezvoltarea unor soluții digitale integrate și eficiente. Lipsa cooperării poate încetini progresul digitalizării.
  • Nivel scăzut de informatizare: În unele cazuri, infrastructura și competențele digitale pot fi insuficiente, ceea ce poate împiedica adoptarea tehnologiei digitale și utilizarea sa eficientă.
  • Lipsa interoperabilității: Acest lucru se referă la capacitatea diferitelor sisteme și platforme digitale de a comunica și de a lucra împreună. Interoperabilitatea este importantă pentru a asigura schimbul de date și informații între diferite sisteme.

  Pentru a sprijini tranziția către o guvernare digitală și pentru a aborda aceste puncte slabe, este necesar să se ia măsuri precum:

  • Modernizarea procedurilor administrației publice: Simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative pot îmbunătăți eficiența și accesibilitatea serviciilor publice.
  • Implementarea conceptului de Smart City: Acest concept implică utilizarea tehnologiei digitale pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașe prin gestionarea mai eficientă a resurselor, transportului, energiei etc.
  • Promovarea cooperării: Atât la nivel local, cât și la nivel național sau european, cooperarea între diferite entități este esențială pentru dezvoltarea unor soluții digitale integrate.
  • Investiții în infrastructură digitală: Asigurarea unei infrastructuri solide de comunicații și a accesului la internet de mare viteză este crucială pentru promovarea digitalizării în întreaga țară.
  • Dezvoltarea competențelor digitale: Educația și formarea în domeniul digital pot contribui la creșterea nivelului de informatizare și la dezvoltarea unei forțe de muncă pregătite pentru era digitală.

  Aceste măsuri pot contribui la creșterea adoptării tehnologiei digitale, la îmbunătățirea calității serviciilor și la stimularea inovației și competitivității.

  Instrumente eficiente pot fi oportunitățile oferite de diverse programe, atât de UE cât și la nivel național.

  Care sunt oportunitățile legate de digitalizare pentru județul Hunedoara?

  • “România digitală” reprezintă o abordare care cuprinde automatizarea proceselor și asigurarea de servicii publice sigure, clare, ușoare și precise, atât la nivelul administrației publice centrale, cât și la nivelul administrației publice locale. Acest obiectiv implică furnizarea de servicii inovative și standardizate, care pot fi utilizate de cetățeni și mediul de afaceri.

  Prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), regiunile mai puțin dezvoltate din România vor primi o finanțare totală de peste 1,7 miliarde de euro pentru a susține “Creșterea Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare”. De asemenea, regiunile dezvoltate vor primi peste 491 de milioane de euro pentru același scop.

  Toate soluțiile de digitalizare vor pune accent pe securitatea sistemelor de informații și pe gestionarea amenințărilor cibernetice în creștere. De asemenea, se va asigura interoperabilitatea cu sistemele deja existente.

  În esență, “România digitală” se concentrează pe modernizarea și simplificarea serviciilor publice prin tehnologie, cu un accent puternic pe siguranță și eficiență.

  • Inovare digitală: La nivel național, se sprijină centrele de inovare digitală prin cofinanțare în cadrul Programului Europa Digitală. De asemenea, IMM-urile din domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor sunt susținute pentru a dezvolta noi tehnologii, servicii și aplicații (cum ar fi Blockchain, Inteligență Artificială, Internet of Things, automatizare/robotizare etc.) care contribuie la digitalizarea și dezvoltarea economică. 
  • Politica de Coeziune finanțează transformarea digitală a serviciilor publice aferente evenimentelor de viață ale cetățenilor si firmelor (altele decât cele prevăzute în cele 7 platforme digitale finanțate prin PNRR), intervenții specifice de e-educație și e-cultură, precum și de interoperabilitatea și susținere a procesului guvernamental la nivelul instituțiilor publice care nu sunt beneficiare de alocare PNRR.

  În cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Regiunea Vest a României va beneficia de un centru de digitalizare numit DigiVest. Acest hub va oferi cunoștințe și expertiză în domeniul digitalizării pentru orice autoritate publică sau companie interesată să desfășoare un proiect de digitalizare. Efectele acestor inițiative vor deveni vizibile în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, unde vor fi alocate resurse financiare pentru digitalizarea atât a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), cât și a autorităților publice locale.

  DigiVest va furniza diverse servicii, cum ar fi sprijin în inovare, sfaturi privind finanțarea, formare și dezvoltarea competențelor necesare pentru o tranziție digitală de succes. Pe viitor, acest hub își propune să contribuie și la colectarea și analizarea datelor digitalizate furnizate de autorități.

  Finanțat de Comisia Europeană, DigiVest va fi parte a Rețelei Europene de Centrale de Inovație Digitală. Proiectul va fi coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, având ca parteneri Clusterul Regional Tehnologia Informației și Comunicațiilor și Asociația Tehimpuls. În esență, acest centru de digitalizare va ajuta Regiunea Vest să se dezvolte mai mult în domeniul tehnologiilor digitale, aducând beneficii atât întreprinderilor, cât și autorităților publice locale.

   Un apel de proiecte pe digitalizare IMM-uri pentru județul Hunedoara va fi lansat în luna martie 2024.

  Care este problema principală?

  În județul Hunedoara, este necesar să se creeze condiții mai bune pentru includerea în societate a comunităților marginalizate și a grupurilor vulnerabile, și pentru îmbunătățirea serviciilor sociale. Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) trebuie folosită pentru a spori eficiența, iar populația să fie pregătită în competențele digitale.

  Autoritățile locale, împreună cu furnizorii de servicii sociale acreditați, să lucreze împreună pentru a actualiza nevoile sociale locale. Aceasta va ajuta la dezvoltarea unor strategii și servicii mai bune, contribuind la reducerea riscului de sărăcie sau excluziune socială. Importanța constă în asigurarea funcționalității eficiente a acestor parteneriate. 

  Pe o notă optimistă…… totuși, proiectele anterioare de digitalizare la nivel de universitate, administrație publică, demonstrează că este posibilă tranziția digitală în regiune. Unele dintre acestea sunt: