Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Regiunea de Vest a României este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale țării și este situată în partea de vest a României. A fost creată în 1998. Această regiune este formată din 4 județe: Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara. Ca și teritoriu, suprafața regiunii (32,034 km2) este comparabilă cu Republica Moldova sau Belgia.

Regiunea este compusă din 42 orașe (din care 12 municipii) și 276 comune. Județul Hunedoara este format din 69 de unități administrativ-teritoriale, inclusiv 2 municipii (Deva și Hunedoara), 6 orașe (Călan, Hațeg, Lupeni, Petrila, Petroșani și Vulcan) și 61 de comune. Localitatea Petrila din județul Hunedoara este extremitatea estică a regiunii Vest.

Deoarece 3 județe din cele 4 care formează regiunea Vest sunt județe de frontieră, sunt mai multe oportunități de cooperare transfrontalieră, pe lângă accesarea de fonduri prin alte programe de finanțare.

Regiunea de Vest este una dintre cele mai dezvoltate și competitive regiuni ale României, fiind caracterizată de o economie diversificată și inovativă, o infrastructură modernă și o forță de muncă bine pregătită. Economia regiunii este dominată de sectoarele industriale, cum ar fi producția de mașini și echipamente, industria alimentară, sectorul energetic și sectorul de prelucrare a lemnului. De asemenea, regiunea are o industrie turistică în creștere, datorită zonelor sale pitorești și a patrimoniului cultural bogat.

  calendarul apelurilor de proiecte integral pentru regiunea Vest.

  Regiunea de Vest a României este încă considerată una dintre regiunile mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. Potrivit datelor, PIB-ul regiunii de Vest este de aproximativ 68% din media Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că nivelul de dezvoltare economică al regiunii este sub media UE.

  Cu toate acestea, este important să menționăm că regiunea de Vest a României a înregistrat o creștere economică semnificativă în ultimii ani și are un potențial mare de dezvoltare. Aceasta se datorează investițiilor străine, infrastructurii moderne, forței de muncă calificate și resurselor naturale. Autoritățile locale și centrale, împreună cu instituțiile europene, lucrează pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială a regiunii de Vest, prin intermediul diferitelor programe și fonduri europene. Obiectivul este de a reduce decalajul de dezvoltare față de media UE și de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din regiune.

  Care este provocarea Regiunii de Vest?

  Exista mai multe initiative europene800

  Regiunea de Vest a României se confruntă cu disparități semnificative în dezvoltarea sa. Aceste diferențe apar în principal între mediul urban și cel rural, precum și între județele Timiș și Arad, care sunt considerate motoarele economice ale regiunii, și județele Caraș-Severin și Hunedoara, care sunt județe industriale cu industrii învechite și nerestructurate, cum ar fi mineritul, siderurgia, metalurgia și energia grea.

  Provocarea constă în găsirea unui echilibru optim în dezvoltarea regiunii, combinând atât tradiția și resursele existente, cât și specializarea în sectoarele economice prezente. Este necesară identificarea de soluții economice sustenabile pentru județele cu industrii învechite și nerestructurate, pentru a promova dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă în aceste zone.

  În același timp, este important să se acorde atenție dezvoltării mediului rural și reducerea decalajului între mediul urban și cel rural. Cum anume? Aceasta poate fi realizată prin investiții în infrastructură, educație, sănătate și dezvoltarea resurselor locale, pentru a crea oportunități economice și a îmbunătăți calitatea vieții în aceste zone.

  De ce sunt necesare aceste programe finanțate de cadrul politicii de coeziune? Pentru a îmbunătăți situația în regiune, mai ales în condițiile în care se înregistrează o scădere a numărului populației. Schimbările demografice și evoluția structurii demografice din regiunea de Vest creează provocări în furnizarea serviciilor publice, sănătate, educație pe tot parcursul vieții, impozitare, sistem de pensii, servicii financiare, turism și opțiuni de agrement.

  Aceste provocări se referă la adaptarea serviciilor publice la nevoile unei populații în schimbare, precum și la ajustarea sistemelor de impozitare și pensii pentru a face față evoluției demografice. De asemenea, este important să se dezvolte servicii financiare și turism care să răspundă nevoilor și preferințelor populației din regiune.

  În ansamblu, este necesară o abordare flexibilă și adaptată pentru a răspunde acestor provocări, luând în considerare nevoile și preferințele populației în furnizarea serviciilor și în dezvoltarea economică a regiunii. Este important să se identifice soluții inovatoare și să se planifice în mod corespunzător pentru a asigura servicii publice de calitate și pentru a stimula dezvoltarea economică și turismul în regiunea de Vest.

  Ce oportunități de finanțare sunt pentru Programul Regional Vest prin politica de coeziune 2021-2027?

  Regiunea de Vest beneficiază de finanțare europeană prin 4 programe:

  • Programul Operațional Regional (POR),
  • Programul Operațional Capital Uman (POCU),
  • Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și
  • Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

  Aceste programe au ca scop sprijinirea dezvoltării economice, sociale și de mediu a regiunii, prin investiții în infrastructură, inovare, antreprenoriat, formare și dezvoltare rurală. La nivel local, aceste programe de dezvoltare regională finanțate din fonduri europene pentru  județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș sunt gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. Scopul agenției este să promoveze regiunea și să susțină creșterea calității vieții locuitorilor săi, să contribuie la atragerea de investiții străine și să ofere servicii de suport în afaceri. 

  ADR Vest este Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, care va însemna investiții de 1,18 miliarde de euro în Regiunea Vest. Programul Regional Vest a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C (2022) 7252/07.10.2022). și susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într-o regiune:

  • accesibilă – 158,36 mil. euro;
  • educată și atractivă – 193,95 mil. euro;
  • prietenoasă cu mediu – 156, 79 mil. euro;
  • cu mobilitate urbană sustenabilă – 157, 36 mil. euro;
  • competitivă prin inovare și digitalizare – 236, 10 mil. euro;
  • cu orașe SMART și o administrație digitalizată – 34, 11 mil. euro;
  • pentru cetățeni – 193, 01 mil. euro.

  Pentru început, este important să îți dai seama dacă ești eligibil. Dacă vrei să afli mai multe detalii, click aici. Totodată, calendarul apelurilor din fonduri europene pentru anul 2023 poate fi consultat aici. Fiecare apel are o serie de criterii de eligibilitate și dacă, instituția sau întreprinderea ta și ceea ce vrei să faci, corespunde scopului programului dat, poți să depui cerere de finanțare.

  Care sunt pașii pentru a accesa fondurile europene?

  De la strategie la implementare in fondurile europene1920
  1. Găsește programele și alocările disponibile: Informează-te cu privire la programele europene disponibile pentru finanțare și alocările specifice pentru diverse sectoare sau domenii de interes. Acest lucru poate fi realizat prin consultarea site-urilor oficiale ale Uniunii Europene sau ale autorităților naționale responsabile de gestionarea fondurilor europene. Mai simplu, consultă pagina Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.
  ADR V Vest
  1. Vezi dacă ești eligibil: Asigură-te că proiectul sau activitatea pe care o desfășori se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite pentru programul specific la care vrei să aplici. Aceste criterii pot include aspecte precum locația geografică, domeniul de activitate, dimensiunea organizației și obiectivele specifice ale programului.
  2. Elaborează planul de proiect: Scrie un plan de proiect detaliat, care să conțină obiectivele, activitățile, bugetul estimat și rezultatele așteptate. Ai grijă ca planul tău să fie coerent, să corespundă cu obiectivele programului și demonstrează convingător ce impact ar avea proiectul, și cât de sustenabil poate fi.
  3. Identifică parteneri și colaboratori: Dacă este necesar, identifică și angajați parteneri sau colaboratori potențiali care să se implice în implementarea proiectului. Cine pot fi aceștia? Pot fi organizații non-guvernamentale, instituții de învățământ, autorități locale sau alte entități relevante în domeniul pe care îl profesezi sau desfășori o activitate.
  4. Depune cererea de finanțare: Completează cererea de finanțare conform instrucțiunilor specifice ale programului și trimite-o către autoritățile responsabile. Verifică minuțios dacă toate documentele și informațiile necesare sunt incluse. Fii atent să depui cererea în termenul stabilit!
  5. Evaluarea și selecția proiectelor: La această etapă nu trebuie să faci ceva anume. Cererea ta de finanțare va fi evaluată de către autoritățile responsabile, în funcție de criteriile de selecție stabilite. Proiectele care îndeplinesc criteriile și obiectivele programului pot fi selectate pentru finanțare.
  6. Implementează și monitorizează proiectul: Dacă proiectul tău este selectat pentru finanțare, va trebui să implementezi activitățile planificate conform cerințelor și termenelor stabilite. Asigură-te că monitorizezi progresul și raportează periodic despre rezultatele obținute. Așa, vei realiza cu succes ceea ce ți-ai propus.
  7. Raportarea și evaluarea finală: La finalizarea proiectului, va trebui să raportezi rezultatele obținute și să prezinți evaluarea finală a proiectului. Îndeplinește toate cerințele de raportare și prezintă informațiile solicitate în termenul stabilit. Asta te va ajuta să îi creezi o imagine de ansamblu asupra proiectului, succeselor obținute, dar și a lecțiilor învățate.

  Acești pași pot varia în funcție de programul specific și de autoritățile responsabile de gestionarea fondurilor europene sau de ADR Vest în acest caz. Prin urmare, este recomandat să consulți în permanență ghidurile și instrucțiunile oficiale furnizate de ADR Vest pentru a obține informații actualizate și detaliate privind accesarea fondurilor europene.

  Uniunea Europeană oferă fonduri pentru diverse domenii de activitate în România, astfel încât aproape orice întreprinzător poate găsi oportunități de accesare a acestor fonduri. Practic, toate domeniile se regăsesc în programele de finanțare.

  Cine poate accesa fondurile?

  Apeluri de proiecte lansate de ADR Vest: oportunități pentru antreprenori
  • Autorități și instituții publice din Regiunea Vest
  • Microîntreprinderi și IMM-uri din sectoarele de specializare inteligentă
  • Administratori de instrumente financiare
  • Entități de inovare și transfer tehnologic
  • Clustere
  • Incubatoare de afaceri
  • Agenția Regională de Inovare

   Prin urmare, studiază ghidul de finanțare pentru unul din următoarele domenii, în care îți desfășori activitatea:

  1. Drumuri Județene
  2. Mobilitate urbană sustenabilă
  3. Sprijin pentru microîntreprinderi – apelul 1, Producție
  4. Sprijin pentru microîntreprinderi – apelul 2, Servicii
  5. Eficiență energetică în clădiri publice
  6. Infrastructură verde
  7. Universități publice
  8. Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.

  Apoi, înregistrează-te în aplicația MySMIS2021, unde, ulterior vei depune digital toate documentele pentru accesarea de fonduri. Acest lucru te va scuti de mai multă birocrație, deplasări inutile și va crește transparența în selectarea proiectelor.

  Chiar dacă pare că sunt foarte multe formalități și acte în procesul de aplicare, nu este complicat, mai ales că sistemul MySMIS2021 îți vine în ajutor dacă ai nevoie de asistență și îndrumare în procesul de depunere a cererii de finanțare.

  Succes!