Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Dezvoltarea integrată a Văii Jiului presupune o corelare a tuturor inițiativelor de dezvoltare economică, asigurând o mai bună accesibilitate, o calitate mai ridicată a vieții pentru locuitori și transformarea într-o destinație turistică în care identitatea zonei este pusă în valoare.
Printr-o strategie pentru turism integrat se valorifică durabil specificul local, în conformitate cu Pilonul 3 al Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului, dar se asigură și îmbunătățirea calității vieții, crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare, diversificarea economică, inovare și antreprenoriat, precum și accesibilitatea, mobilitatea și conectivitatea.
Turismallseason2
În contextul celor de mai sus, ADTI Valea Jiului monitorizează implementarea Masterplanului integrat pentru turism all season în Valea Jiului, realizat prin sprijinul World Bank Romania în cadrul proiectului Functional Areas in the EU. Acest masterplan reunește inițiativele autorităților publice locale cu programele naționale și județene, propunând un concept comun, aplicabil la nivelul Văii Jiului.
Pentru că este un document care se construiește împreună cu societatea civilă, acesta va fi supus consultării publice în perioada următoare. Prezentarea inițială a acestui proces va fi realizată 𝐦𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝟐𝟎 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐮𝐥 𝐋𝐮𝐜𝐞𝐚𝐟ă𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐧 𝐕𝐮𝐥𝐜𝐚𝐧, urmând ca în perioada următoare să așteptăm propunerile și observațiile din partea publicului interesat.

Masterplanul nu reprezintă doar un ghid pentru dezvoltare turistică, ci și o oportunitate de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor, diversifica economia, promova inovația și antreprenoriatul, și a asigura accesibilitatea și conectivitatea zonei.