Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

La baza apariției UE și a instituțiilor menționate în articolul anterior, stau valorile fundamentale, care exprimă însuși esența funcționării sale. Aceste valori ghidează acțiunile UE și sunt incluse în Tratatul privind funcționarea UE.  

Aceasta este valoarea cea mai importantă, și este menționată chiar în articolul 1 al Tratatului privind funcționarea UE.

Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale.

Când zicem „demnitate”, ne gândim la cinste, prestigiu, onoare, corectitudine, respect, stima de care se bucură o persoană, atât din partea sa însăși, cât și din partea celorlalți. Orice valoare am lua în considerare, în final ajungem să subliniem importanța sa pentru calitatea de om, pentru demnitatea de a fi om.

Fiecare dintre noi are dreptul la demnitate, adică la a ni se recunoaște posibilitatea de a ne dezvolta în mod liber și deplin identitatea și personalitatea, indiferent de rasă, sex, vârstă, origine socială, stare materială, naționalitate, etnie, religie sau orice altceva care, devenit criteriu, poate duce la discriminare. Mai mult, putem face aceasta prin exprimarea acelor gânduri, idei, sau prin manifestarea atitudinilor și comportamentelor pe care credem că ne permit și că sunt bune pentru propria dezvoltare.

Valoarea de demnitate sau dreptul la demnitate înseamnă și dreptul de a trăi, de a respecta o persoană pentru integritatea sa. Aceasta mai include și interzicerea torturii sau a tratamentelor inumane, și interzicerea traficului de ființe umane și a muncii forțate.

Evoluția UE a demonstrat că progresul economic este în strânsă legătură cu progresul social, și o economie competitivă are nevoie de politici de educație și formare, de ocupare sau de protecție socială. Deci, putem vorbi de demnitate socială, o valoare care să protejeze categoriile vulnerabile.

La nivel de politici, Comisia Europeană a lansat Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) care urmărește sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

Unele ONG-uri și asociații la nivel local, cum ar fi și Asociația Umanitară Kandila din Valea Jiului, desfășoară proiecte ce au la bază demnitatea socială.

Sursa foto: pagina de Facebook a Asociației Umanitare Kandila

kandila

Libertatea

Carta drepturilor fundamentale a UE protejează libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare.

Cele 4 libertăți care garantează libertățile individuale numite mai sus, sunt libera circulație a:

  • Persoanelor – poți să te stabilești temporar sau permanent în oricare stat membru al UE;
  • Bunurilor – mărfurile pe piața internă a UE nu sunt supuse controalelor la frontieră;
  • Serviciilor – dacă ai o firmă sau ești liber-profesionist, poți să prestezi servicii oriunde în UE;
  • Capitalului – poți să deschizi un cont bancar în străinătate, să cumperi acțiuni în alte țări UE.

Democrația

Fiind cetățean al României, ești automat și cetățean al UE. Poți să verifici pașaportul dacă îl ai, alături de România, apar cuvintele ”Uniunea Europeană”. Cum mai știi că faci parte din UE? Odată la cinci ani, dacă ai drept de vot, poți să votezi deputații din partea României pentru Parlamentul European. Fiind o piață economică unică, ai acces la produsele europene chiar în magazinul de la colț.  Și mai mult, poți călători, lucra și studia în oricare din cele 27 de state membre.  

Democrația reprezentativă este piatra de temelie a funcționării Uniunii Europene. În calitate de cetățean european, ai automat anumite drepturi politice; adică, ai dreptul de a candida și de a vota la alegerile pentru Parlamentul European odată la 5 ani și la alegerile naționale organizate în țara de reședință sau în țara de origine. Democrația poate să se manifeste prin:  separarea puterilor, libertăți politice, transparență, și  responsabilitate.

este o modalitate unică prin care poți să propui un proiect de lege la nivelul UE. Este o manifestare a democrației interne în cadrul UE și fiecare cetățean UE are libertatea de a se implica în mod activ, inclusiv și tu. Tot ce trebuie să faci, este să găsești susținători în cel puțin șapte state membre, să creați un comitet de organizare, apoi să discutați cu Comisia Europeană. Dacă inițiativa merită atenție, vei fi invitat să o prezinți în Parlamentul European, după care Comisia va decide ce curs să-i dea. Dacă o inițiativă obține 1 milion de semnături, Comisia decide ce măsuri să adopte. Oricum, dacă nu ai încă o idee, poți intra pe site-ul Inițiativei cetățenești și să semnezi online  pentru inițiativele propuse de alții.

 O să vezi că cetățenii UE sunt preocupați de o serie de probleme și au o groază de idei pe care să le transforme în legi,  de la interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și mediului de pesticide toxice până la propunerea de a sărbători o Zi oficială „Whatever it Takes”. Dacă te-am făcut curios poți accesa aici să vezi despre ce e vorba, mai ales că colectarea semnăturilor începe în curând și dacă ești de acord, poți să participi și tu.

Egalitatea

Egalitatea presupune drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Principiul egalității între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de temelie a integrării europene. Se aplică în toate domeniile. Principiul plății egale pentru muncă egală a fost integrat în Tratatul de la Roma din 1957.

Chiar dacă mai există careva probleme și inegalități între femei și bărbați, în ultimele decenii s-au făcut progrese semnificative pentru ca femeile și bărbații să beneficieze de șanse egale în toate domeniile de activitate. Aceasta a fost posibil prin adoptarea legilor care să promoveze tratamentul egal, dar și a faptului că principiul egalității șanselor este inclus în toate politicile UE. Totuși, în medie, în Uniunea Europeană, femeile câștigă cu 2 euro mai puțin pe oră decât bărbații.

Statul de drept

UE se bazează pe statul de drept. Tot ce face UE derivă din tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, în mod voluntar și democratic. Tratatele sunt negociate și acceptate de toate statele membre și ratificate ulterior de parlamentele naționale sau prin referendum. Dreptul și justiția sunt protejate de un organism judiciar independent. Țările membre au conferit competență judiciară definitivă Curții de Justiție a UE, ale cărei hotărâri trebuie respectate de toată lumea.

Drepturile omului

Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acestea includ dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul de a obține acces la justiție.

Aceasta înseamnă că, dacă nu reușești să obții dreptate în țara ta, poți sa te adresezi la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), bineînțeles, respectând o anumită procedură. Aici găsești povestea unui dintre cele mai recente cazuri când România a fost condamnată la CEDO pentru ….

Prin urmare, acest mecanism îți oferă un plus de siguranță, că poți fi auzit și să ți se facă dreptate. Până la urmă, UE oferă acel spațiu unic de securitate și justiție, și piață economică.

Uniți în diversitate – mottoul UE

Îți dai seama că cele 27 de state membre creează un amalgam lingvistic, de culturi, religii și tradiții, obiceiuri care formează o comunitate diversă de cetățeni europeni uniți în jurul valorilor menționate mai sus. Această diversitate este importantă pentru o Europă unde domnește pacea, stabilitatea și securitatea. Construcția europeană după cel de-al doilea război mondial, se bazează în primul rând pe respectul reciproc și cooperarea într-o multitudine de domenii.

Sloganul sau mottoul UE „ Unitate prin diversitate”, a fost lansat în 2000, după un concurs la care au participat 80,000 de tineri din întreaga Europă. Aceasta înseamnă că cele 27 de state membre, 490 milioane de cetățeni europeni pot să-și unească eforturile pentru a conviețui în pace și prosperitate. Ideea de „diversitate” presupune atât acceptare, cât și respect reciproc, iar „unitatea” implică ideea de cooperare către un scop comun și pentru binele comun. Nu e ușor să accepți ideea de unicitate a fiecăruia dintre noi, să recunoști diferențele și să manifești toleranță, demnitate umană și solidaritate. De la utilizarea în comun a resurselor economice pentru o stabilitate economică, scopul de la care a pornit comunitatea, până la punerea în comun a tuturor celorlalte resurse.  

Bineînțeles că UE nu înseamnă armonie totală, și pe interior deseori se duc discuții aprinse privind securitatea sau cum să fie cheltuit bugetul UE. De-a lungul anilor, criza economică a făcut tot mai vizibile diferențele dintre nordul și sudul Europei, euroscepticii au prins la curaj odată cu Brexit-ul, valul de migranți a fost o provocare în plus pentru continentul european. Și totuși, în ciuda acestor momente dificile, ceea ce unește pe cetățenii UE este mult mai puternic decât ceea ce ar duce la o separare. Anume valorile descrise mai sus, conștientizarea faptului că suntem diferiți dar uniți, ajută ca UE să se consolideze și mai mult în interesul tuturor.

Știi cum sună acest motto în cele 24 de limbi oficiale ale UE? Accesează aici.

Acest motto este mult mai prezent de 9 mai, atunci când Ziua Europei este sărbătorită în toate statele membre UE, inclusiv România, în orice județ sau comună. Evenimente dedicate Zilei Europei au loc și în Valea Jiului, în fiecare an, în special tânăra generație este cea care celebrează diversitatea europeană. Imaginile de mai jos sunt din 2018, când CLUBUL DE PRESĂ VALEA JIULUI a organizat mai multe evenimente în cadrul  proiectului CAMPANIA VIAȚA; spre exemplu, la unul dintre acestea  elevii de la gimnaziul nr. 2 și nr. 3 din Lupeni au desfășurat activități ce reprezentau fiecare stat membru UE și chiar au scris și mesaje către Reprezentanța Comisiei Europene în România. Este o sărbătoare frumoasă în care afli mai multe despre cultura și tradițiile, bucătăria acestora. Să alegi între o paella spaniolă și cartofi franțuzești poate fi o decizie grea, nu-i așa?

Uniti in diversitate

Sursa: ”Uniţi în diversitate” – ZIUA EUROPEI, SĂRBĂTORITĂ LA LUPENI

 Îți amintești cum a fost sărbătorită Ziua Europei la Petroșani, în 2013? Vezi dacă te recunoști în acest video.