Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

      În cadrul proiectului „Valea Jiului se dezvoltă prin Europa”, Nr. Ref.2021CE160AT183, Asociația Umanitară Kandila, asociație neguvernamentală fără scop patrimonial, CUI 17363795, cu sediul social în municipiul Petroșani, strada Independenței, nr 18/2, județ Hunedoara, reprezentată legal de dl. Kelemen Alexandru-Mihai în calitate de președinte, va achiziționa următoarele servicii de promovare pe rețele sociale –  Facebook, în zona geografică Valea Jiului și în județul Hunedoara:

  1. Realizarea, organizarea și administrarea unei campanii de promovare prin intermediul Facebook Ads, pe o durată de 11 luni, a postărilor relevante de pe pagina de Facebook “Valea Jiului în Europa”.
  2. Monitorizarea performanței și optimizarea campaniei de promovare pentru a maximiza rezultatele.

 Rezultatele urmărite la finalul proiectului sunt: reach 200.000 persoane, engagements 100.000 persoane, creșterea numărului de abonați.

 În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conțină următoarele informații:

  1. Datele de identificare ale societății dvstra, inclusiv pagina de web dacă există.
  2. Prețul pentru serviciile solicitate.
  3. Perioada de valabilitate a ofertei.

 Criteriul de atribuire: preț-calitate; respectându-se principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate).

Sursa de finanțare: programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, susținut de către Comisia Europeană

 

Ofertele se pot transmite prin e-mail pe adresa: eujiuvalley@gmail.com;