Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Ce este procedura de avizare?  

Dacă instituția, asociația sau organizația pe care o reprezinți sau afacerea pe care o ai este localizată în Valea Jiului și te gândești să soliciți finanțare nerambursabilă prin următoarele programe:

 • Programul Tranziție Justă – doar pentru propunerile de proiect în domeniile social, economic, educație, ocupare și propunerile de proiecte generatoare de venit,
 • Programul Incluziune și Demnitate Socială
 • Programul Educație și Ocupare
 • Programul Dezvoltare Durabilă

atunci, cu siguranță ai nevoie de un aviz din partea ADTIVJ (Agenția pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului).

  De ce este important acest aviz?

  Acest aviz arată că proiectul tău ajută la îndeplinirea planurilor pentru dezvoltarea Văii Jiului până în 2030. De asemenea, confirmă că toate investițiile din proiect sunt bine conectate și contribuie la aceleași obiective importante stabilite în strategia ITI.

  Prin urmare, asigură-te că inițiativa sau ideea de proiect pe care vrei să o realizezi contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022-2030.

  Dacă nu ești sigur că ceea ce vrei să implementezi corespunde obiectivelor de dezvoltare ale Văii Jiului, înainte de a depune cererea de avizare apelează la serviciul HELPDESK pus la dispoziție de ADTI Valea Jiului. Acesta te va ajuta să întocmești corect documentația.

  De ce acte ai nevoie pentru obținerea avizului?

   Cerere de avizare, într-un exemplar, semnat olograf sau electronic;

  • Fișa Generală a propunerii de proiect, într-un exemplar semnat olograf sau electronic de solicitant, completată integral;
  • Corelarea cu Strategia Văii Jiului, completată integral;
  • Abordare integrată;
  • Declarația privind conformitatea informațiilor cu cererea de finanțare, semnată olograf sau electronic;
  • Declarația GDPR, într-un exemplar, semnată olograf sau electronic.

  Cererea de avizare și alte formulare necesare pe care le depui la ADTIVJ le găsești aici.

  Acestea trebuie să fie semnate în original şi scanate în format PDF sau documente PDF semnate electronic.

  Dosarul cererii de avizare se depune online, la adresa de e-mail avizare@valeajiului.eu cu mențiunea în titlu “Cerere avizare propunere de proiect”, cât se poate de repede, înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanţare la OI/ AM.

  Ce se întâmplă după depunerea cererii de avizare?

  Experții ADTIVJ verifică administrativ propunerea de proiect și dacă aceasta este sustenabilă și conformă cu Strategia Văii Jiului. După analiza dosarului, vei primi avizul de conformitate cu Strategia Văii Jiului, în maxim 2 zile lucrătoare, dacă totul e în regulă. În anumite situații, experții pot să emită o serie de recomandări și apoi să reavizeze proiectul. Dacă nu ești de acord cu decizia luată de ei, ai dreptul să depui o contestație.

  Rolul ADTIVJ este de a examina dosarul doar pentru obținerea avizului; alte criterii de eligibilitate sunt verificate de Autoritățile de Management ale fiecărui program în parte.

  Care sunt etapele de acordare a avizului?

  După depunerea dosarului, sunt câteva etape de examinare.

  1. Verificarea administrativă.

  După ce ai depus dosarul online cu actele specificate mai sus, primești pe e-mail Anexa nr.7 – o Fișă de conformitate administrativă, cu un ID, adică un număr de dosar. Aceasta e un fel de confirmare a depunerii dosarului. Dacă lipsesc ceva formulare sau informații, aceste observații și termenul de soluționare vor fi incluse în Fișă.

  Dacă dosarul este în ordine, sunt numiți 2 experți ADTIVJ, care evaluează dosarul.

  1. Încadrarea propunerii de proiect în prevederile Strategiei Văii Jiului și abordarea integrată a propunerii de proiect.

  În această etapă de examinare, fiecare expert evaluează proiectul prin prisma:

  1. Corelării cu Strategia Văii Jiului. Se acordă punctaj între 0-50 puncte;
  2. Abordării integrate și sustenabilității propunerii de proiect/ intervenției propuse. Se acordă punctaj între 0-50 puncte.

  Punctajul proiectului va fi media aritmetică a punctajelor date de experți. Dacă punctajul este suficient de bun, vei primi prin e-mail Decizia de acordare a avizului.

  1. Emiterea avizului.

  Sunt 2 tipuri de avize, conform punctajului obținut.

  • Între 60 – 100 puncte – AVIZ FAVORABIL. Poți depune proiectul cu tot cu aviz la Autoritatea de Management.
  • Între 0 – 59 puncte – AVIZ NEFAVORABIL CU RECOMANDĂRI. În acest caz, poți revizui dosarul și să depui o nouă cerere de avizare.

  Această fază se va desfășura în maxim 4 zile lucrătoare de la data la care dosarul este considerat complet (data depunerii inițiale sau data transmiterii completărilor cerute prin fișa conformității administrative, respectiv transmiterii răspunsului la clarificările solicitate de
  evaluatorii ADTIVJ).

  1. Recomandări și depunere a unui nou dosar de avizare.

  În cazul în care proiectul nu a primit aviz favorabil, este necesară integrarea în planul tău de afaceri a recomandărilor experților și depunerea unui nou dosar.

  Apoi, urmează aceeași procedură de evaluare de către 2 experți, care acordă aviz conform punctajului din etapa 3, în cel mult 4 zile lucrătoare.

  1. Contestații.

  În cazul în care nu ești de acord cu avizul emis, ai dreptul să depui o contestație în cel mult 3 zile lucrătoare, de când ai primit notificarea de la ADTIVJ.

  Se va face o comisie care va analiza cazul în cel mult 48 de ore. Apoi, vei primi o scrisoare de răspuns. Dacă consideri că ești nedreptățit, poți să te adresezi instanțelor competente.

   Ce faci după obținerea avizului?

    Împreună cu celelalte acte prevăzute de Ghidul solicitantului, poți depune online proiectul prin sistemul MySMIS2021. Acolo vor fi supuse proceselor de selecție, evaluare și contractare, respectând regulile stabilite în program/ghidurile specifice și ținând cont de alocările de fonduri prevăzute pentru mecanismul ITI.