Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

În cadrul proiectului „Valea Jiului se dezvoltă prin Europa”, Nr. Ref.2021CE160AT183, Asociația Umanitară Kandila, asociație neguvernamentală fără scop patrimonial, CUI 17363795, cu sediul social în municipiul Petroșani, strada Independenței, nr 18/2, județ Hunedoara, reprezentată legal de dl. Kelemen Alexandru-Mihai în calitate de președinte, va achiziționa următoarele servicii de content writing:

  1.  Realizarea a 22 de articole originale, privind politica de coeziune UE destinate publicării pe pagina web a proiectului. Articolele trebuie să fie de cca. 1600 de cuvinte (minim 1000, în funcție de subiect), să fie scrise într-un limbaj simplu și ușor de înteles de marea masă a populației. Articolele vor avea “Table of Content”, cu secțiuni și subtitluri structurate.

 În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conțină următoarele informații:

  1. Datele de identificare ale societății dvstra, inclusiv pagina de web dacă există.
  2. O propunere sumară a structurii informațiilor ce vor fi diseminate și a numărului de articole alocate.
  3. Prețul pentru serviciile solicitate, atat prețul final cât și per articol.
  4. Perioada de valabilitate a ofertei.

Criteriul de atribuire: preț-calitate; respectându-se principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate).

Sursa de finanțare: programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, susținut de către Comisia Europeană

Ofertele se pot transmite prin e-mail pe adresa: eujiuvalley@gmail.com;