Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

Politica de coeziune a Uniunii Europene

 

Reprezintă coloana vertebrală a eforturilor de a reduce disparitățile economice și sociale dintre regiunile sale. De la teorie la aplicare, conceptul de coeziune este vital pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate și sustenabile.

În acest articol de sinteză, ne propunem să readucem în atenția cititorului cele 21 de articole despre politica de coeziune a Uniunii Europene publicate pe site-ul nostru. Include cunoștințe teoretice și aspecte practice de implementare a acestei politici în Valea Jiului.

Dacă vrei să afli mai multe, fă clic pe buton și citește articolul!

imagsus

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

 • Evoluția de la 6 state membre care au creat Comunitatea Cărbunelui și Oțelului (1951) la Uniunea Europeană cu 27 de state membre în prezent, inclusiv România.
 • Cum funcționează instituțiile principale UE: Parlamentul, Comisia, Consiliul, dar și altele.
 • Avantaje ale apartenenței la UE. Știi ce drepturi ai ca cetățean european?

Accesează articolul pentru a afla cum poți să planifici o vizită la una dintre instituțiile principale ale UE.

Citește articolul
imagsus

Valori UE.

 • Sunt prezentate valorile care stau la baza UE: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului.
 • Mecanismul Inițiativa cetățenească europeană prin care poți să influențezi adoptarea legilor la nivel de UE.
 • Motto-ul UE: Uniți în diversitate.

Poza din flipbox reprezintă un eveniment dedicat UE care a avut loc în una dintre localitățile din Valea Jiului. Vezi în articol despre care localitate este vorba.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE: scurt istoric.

 • Are scopul de a crea o anumită solidaritate, de a sprijini regiunile mai defavorizate pentru a reduce decalajul economic și social.
 • Acționează prin fondurile FEDR, FSE, FC, care, împreună cu FEADR și EMFF alcătuiesc Fondurile structurale și de Investiții Europene (ESI).
 • Comisia Europeană, o dată la 7 ani, stabilește anumite principii și priorități, instrumente structurale în politica de coeziune.

În perioada 2014-2020, în Valea Jiului s-au alocat 90 de mln. Euro prin Fondul de Coeziune și FEDR.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE: 2021-2027.

 • Pentru această perioadă, obiectivele includ: o Europă mai inteligentă, o Europă mai verde, o Europă conectată, o Europă mai socială, o Europă mai apropiată de cetățenii săi.
 • Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale.
 • Noi criterii legate de situațiile curente, și anume: șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților.

Mai multe detalii despre simplificările și modificările aduse politicii de coeziune 2021-2027, găsești în articol.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE: implicații pentru România 2007-2020.

 • România a aderat la UE în 2007 și în perioada 2007-2013 comisar pe politica regională a fost Corina Crețu, care a reprezentat România.
 • Finanțarea din FEDR și Fondul de Coeziune s-a ridicat la 4 miliarde euro, investițiile fiind în principal în domeniile transport, întreprinderi și mediu.
 • Programele operaționale ale României pentru 2014-2020 au fost: PO Regional, PO Competitivitate, PO Infrastructură Mare, PO Asistență Tehnică, PO Capital Uman, PO Capacitate Administrativă.

Vezi în articol despre rezultatele României în cele 2 cadre ale politicii de coeziune 2007-2013 și 2014-2020.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE: implicații pentru România 2021-2027.

Vezi în articol modificările aduse cadrului de programare 2021-2027 și domeniile prioritare de finanțare.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE 2021-2027: oportunități pentru Regiunea de Vest.

 • PIB-ul regiunii de Vest este de aproximativ 68% din media UE, ceea ce înseamnă că nivelul de dezvoltare economică al regiunii este sub media UE.
 • Regiunea de Vest beneficiază de finanțare europeană prin 4 programe: Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
 • Consultă pagina Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest pentru apeluri de proiecte.

Dacă accesezi articolul, vei afla care localitate din județul Hunedoara este extremitatea estică a regiunii Vest.

Citește articolul
imagsus

Inițiativa Teritorială Integrată Valea Jiului.

 • ITIVJ este un instrument de finanțare și dezvoltare regională, creat în cadrul politicii de coeziune a UE, vizează stimularea dezvoltării economice și sociale la nivel local și regional.
 • Informații despre accesarea fondurilor pot fi găsite pe pagina Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului
 • Din ITIVJ fac parte mai multe instituții și ONG-uri.

Accesează articolul pentru a vedea care sunt cele 6 oportunități de finanțare a ITIVJ.

Citește articolul
imagsus

Apeluri de proiecte lansate de ADR Vest: oportunități pentru antreprenori.

 • ADR Vest a elaborat un Program Regional Vest 2021-2027.
 • Sunt prezentate ghidurile de asistență tehnică și mecanismul de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor.
 • Sunt explicate cheltuielile eligibile și cele neeligibile.

Vezi în articol care sunt criteriile pentru apeluri de proiecte pentru producție și pentru servicii, dar și pașii pentru solicitarea finanțării microîntreprinderilor.

Citește articolul
imagsus

Ce este coeziunea teritorială?

 • Coeziunea teritorială urmărește dezvoltarea armonioasă a teritoriului; valorificarea elementelor de potențial teritorial; importanța caracteristicilor geografice.
 • Poate crea oportunități pentru dezvoltarea turismului durabil, valorificarea patrimoniului cultural și atragerea de investiții în sectorul turistic.
 • Agenda teritorială UE 2030 este un cadru de acțiune strategică pentru dezvoltarea teritorială.

Află din articol ce proiect unește toate cele 6 municipii din Valea Jiului.

Citește articolul
imagsus

Programul Tranziție Justă: implicații pentru județul Hunedoara.

 • PTJ are drept scop atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală și facilitarea tranziției acestora la neutralitatea climatică.
 • Este explicat conceptul de neutralitate climatică.
 • Este prezentat mecanismul prin care poți solicita finanțare prin acest program.

Știai că alocările constituie: Fondul pentru Tranziţie Justă (85%) şi contribuția de la bugetul de stat (15%) şi se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, ce constituie de ajutor de stat regional şi de minimis?

Citește articolul
imagsus

Ce este coeziunea economică și socială?

 • Coeziunea economică se referă la gradul de solidaritate și echilibru economic între diferitele regiuni sau zone geografice ale unui stat sau unei entități economice mai mari.
 • Coeziunea socială se referă la gradul de unitate, solidaritate și integrare dintre diferitele grupuri sociale și indivizi dintr-o comunitate, societate sau țară.
 • Programe și proiecte pe coeziune socială, demnitate socială orientate pe Valea Jiului găsiți pe pagina web a Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată.

Accesează articolul pentru a afla despre oportunități în cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS).

Citește articolul
imagsus

Ce este economia verde?

 • Este explicat obiectivul O Europă mai verde și ce presupune tranziția ecologică și digitală.
 • Sunt prezentate elementele referitor la județul Hunedoara, prioritatea nr. 2 din Programul Tranziție Justă, adică domenii de intervenție și finanțare.
 • Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2022-2030) și Strategia pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului prevăd valorificarea durabilă a specificului local și crearea unui mediu sănătos și sustenabil pentru generațiile viitoare.

Știai că în Valea Jiului se implementează proiectul Green Line Valea Jiului? Mai multe detalii despre acesta găsești în articol.

Citește articolul
imagsus

Digitalizare și politica de coeziune.

 • Unul din cele cinci obiective majore ale Politicii de coeziune pentru 2021-2027 este tranziția digitală.
 • "România digitală" este un obiectiv ce implică transformarea și modernizarea țării în direcția tehnologiei digitale și a utilizării internetului în diverse aspecte ale vieții, cum ar fi educația, sănătatea, afacerile și serviciile publice.
 • În cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Regiunea Vest a României va beneficia de un centru de digitalizare numit DigiVest.

Știai că în 2022, România se afla pe ultimul loc, adică locul 27 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI).

Citește articolul
imagsus

Zona Limburg: exemplu de bună practică pentru Valea Jiului.

 • Sunt prezentate proiecte de conversie a minelor de cărbune dezafectate, în Genk, Belgia.
 • Parcuri tehnologice, parcuri de afaceri, centre de creație sunt unele din idei care au transformat fostele mine.
 • Totul este posibil, mai ales cu suportul autorităților statului și cu implicația comunităților. Aceste exemple de bună practică inspiră transformarea în Valea Jiului.

Despre etapele de transformare, provocările și soluțiile aplicate în cazul acestor situri miniere, poți să afli din articolul integral.

Citește articolul
imagsus

Apeluri de proiecte pentru antreprenorii din Hunedoara.

 • Sunt explicate condițiile de participare pentru Sprijin pentru microîntreprinderi Apel de proiecte nr. PRV/1.3.A/1 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.
 • Se acordă atenției criteriilor expuse în Ghidurile solicitantului, activităților de producție și a serviciilor care pot primi finanțare.
 • Sunt explicați pașii de urmat în solicitarea finanțării.

În plus, dacă accesezi articolul, găsești pașii necesari după ce depui cererea de finanțare a proiectului

Citește articolul
imagsus

Competitivitate și politica de coeziune.

 • Competitivitatea la nivelul UE se referă la capacitatea colectivă a statelor membre ale UE de a concura cu succes pe piața globală și de a asigura o creștere economică durabilă și prosperitate pentru cetățenii lor.
 • Regiunile Utrecht, Zuid-Holland și regiunea capitalei franceze Île-de-France sunt cele mai competitive din UE.

Cum poate fi încurajată competitivitatea în județul Hunedoara? Vezi în articol care sunt provocările, dar și soluțiile.

Citește articolul
imagsus

Cum încearcă Polonia să facă tranziția de la cărbune?

 • Polonia a avut o istorie puternic legată de industria cărbunelui și dependența sa energetică de cărbune, ceea ce face tranziția mai complexă și provocatoare.
 • Unele măsuri întreprinse: diversificarea sursei de energie, sprijinirea reconversiei economice, promovarea eficienței energetice, parteneriate internaționale.
 • Altă soluție - combinarea contribuțiilor financiare din partea fondurilor naționale și locale cu proiectele finanțate prin fondurile politicii de coeziune, ca în cazul orașului Łódź.

Valea Jiului participă la Inițiativa Regiunilor Carbonifere în Tranziție. Ce presupune aceasta, vezi în articolul integral.

Citește articolul
imagsus

Apeluri de proiecte lansate în Programul pentru Tranziție Justă: oportunități pentru IMM-uri.

 • Sunt prezentate condițiile Apelului de proiect „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027.
 • Se finanțează Acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă (inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic).

Apelurile de proiecte sunt deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024, cererile de proiecte pot fi depuse în această perioadă în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+. Vezi în articol condițiile de accesare a fondurilor.

Citește articolul
imagsus

Procedura de avizare pentru anumite proiecte în Valea Jiului.

 • Ai nevoie de aviz dacă instituția, asociația sau organizația pe care o reprezinți sau afacerea pe care o ai este localizată în Valea Jiului și te gândești să soliciți finanțare nerambursabilă prin următoarele programe: Programul Tranziție Justă - doar pentru propunerile de proiect în domeniile social, economic, educație, ocupare și propunerile de proiecte generatoare de venit; Programul Incluziune și Demnitate Socială; Programul Educație și Ocupare; Programul Dezvoltare Durabilă.
 • Avizul este emis de ADTIVJ (Agenția pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului).
 • În articol sunt indicate documentele necesare pentru obținerea avizului și etapele următoare.

Știi care este punctajul minim pentru a primi un aviz favorabil pentru proiectul tău? Vezi în articolul integral punctajul și pașii de urmat după obținerea avizului.

Citește articolul
imagsus

Valea Jiului – gazdă a incubatorului de start up (uri).

 • În perioada 10-12 februarie, s-a desfășurat un incubator de startup-uri în Valea Jiului. Au avut loc diferite activități legate de lansarea și dezvoltarea unei afaceri, dar și vizite la mina Petrila.
 • Conferința de la Lupeni „Diversificare economică în contextul Tranziției Juste în Valea Jiului” la care au participat antreprenori, reprezentanți ai instituțiilor de stat, a pus accent pe situația economică a Văii Jiului în contextul procesului de Tranziție Justă.
 • Aceste acțiuni sunt foarte importante pentru crearea rețelelor de antreprenori, facilitarea schimbului de idei.

Accesează articolul integral pentru a vedea cine sunt câștigătorii concursului Start UP Pitch.

Citește articolul

Politica de coeziune a Uniunii Europene

 

Reprezintă coloana vertebrală a eforturilor de a reduce disparitățile economice și sociale dintre regiunile sale. De la teorie la aplicare, conceptul de coeziune este vital pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate și sustenabile.

În acest articol de sinteză, ne propunem să readucem în atenția cititorului cele 21 de articole despre politica de coeziune a Uniunii Europene publicate pe site-ul nostru. Include cunoștințe teoretice și aspecte practice de implementare a acestei politici în Valea Jiului.

Dacă vrei să afli mai multe, fă clic pe buton și citește articolul!

imagsus

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

 • Evoluția de la 6 state membre care au creat Comunitatea Cărbunelui și Oțelului (1951) la Uniunea Europeană cu 27 de state membre în prezent, inclusiv România.
 • Cum funcționează instituțiile principale UE: Parlamentul, Comisia, Consiliul, dar și altele.
 • Avantaje ale apartenenței la UE. Știi ce drepturi ai ca cetățean european?

Accesează articolul pentru a afla cum poți să planifici o vizită la una dintre instituțiile principale ale UE.

Citește articolul
imagsus

Valori UE.

 • Sunt prezentate valorile care stau la baza UE: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului.
 • Mecanismul Inițiativa cetățenească europeană prin care poți să influențezi adoptarea legilor la nivel de UE.
 • Motto-ul UE: Uniți în diversitate.

Poza din flipbox reprezintă un eveniment dedicat UE care a avut loc în una dintre localitățile din Valea Jiului. Vezi în articol despre care localitate este vorba.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE: scurt istoric.

 • Are scopul de a crea o anumită solidaritate, de a sprijini regiunile mai defavorizate pentru a reduce decalajul economic și social.
 • Acționează prin fondurile FEDR, FSE, FC, care, împreună cu FEADR și EMFF alcătuiesc Fondurile structurale și de Investiții Europene (ESI).
 • Comisia Europeană, o dată la 7 ani, stabilește anumite principii și priorități, instrumente structurale în politica de coeziune.

În perioada 2014-2020, în Valea Jiului s-au alocat 90 de mln. Euro prin Fondul de Coeziune și FEDR.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE: 2021-2027.

 • Pentru această perioadă, obiectivele includ: o Europă mai inteligentă, o Europă mai verde, o Europă conectată, o Europă mai socială, o Europă mai apropiată de cetățenii săi.
 • Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale.
 • Noi criterii legate de situațiile curente, și anume: șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților.

Mai multe detalii despre simplificările și modificările aduse politicii de coeziune 2021-2027, găsești în articol.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE: implicații pentru România 2007-2020.

 • România a aderat la UE în 2007 și în perioada 2007-2013 comisar pe politica regională a fost Corina Crețu, care a reprezentat România.
 • Finanțarea din FEDR și Fondul de Coeziune s-a ridicat la 4 miliarde euro, investițiile fiind în principal în domeniile transport, întreprinderi și mediu.
 • Programele operaționale ale României pentru 2014-2020 au fost: PO Regional, PO Competitivitate, PO Infrastructură Mare, PO Asistență Tehnică, PO Capital Uman, PO Capacitate Administrativă.

Vezi în articol despre rezultatele României în cele 2 cadre ale politicii de coeziune 2007-2013 și 2014-2020.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE: implicații pentru România 2021-2027.

Vezi în articol modificările aduse cadrului de programare 2021-2027 și domeniile prioritare de finanțare.

Citește articolul
imagsus

Politica de coeziune a UE 2021-2027: oportunități pentru Regiunea de Vest.

 • PIB-ul regiunii de Vest este de aproximativ 68% din media UE, ceea ce înseamnă că nivelul de dezvoltare economică al regiunii este sub media UE.
 • Regiunea de Vest beneficiază de finanțare europeană prin 4 programe: Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
 • Consultă pagina Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest pentru apeluri de proiecte.

Dacă accesezi articolul, vei afla care localitate din județul Hunedoara este extremitatea estică a regiunii Vest.

Citește articolul
imagsus

Inițiativa Teritorială Integrată Valea Jiului.

 • ITIVJ este un instrument de finanțare și dezvoltare regională, creat în cadrul politicii de coeziune a UE, vizează stimularea dezvoltării economice și sociale la nivel local și regional.
 • Informații despre accesarea fondurilor pot fi găsite pe pagina Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului
 • Din ITIVJ fac parte mai multe instituții și ONG-uri.

Accesează articolul pentru a vedea care sunt cele 6 oportunități de finanțare a ITIVJ.

Citește articolul
imagsus

Apeluri de proiecte lansate de ADR Vest: oportunități pentru antreprenori.

 • ADR Vest a elaborat un Program Regional Vest 2021-2027.
 • Sunt prezentate ghidurile de asistență tehnică și mecanismul de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor.
 • Sunt explicate cheltuielile eligibile și cele neeligibile.

Vezi în articol care sunt criteriile pentru apeluri de proiecte pentru producție și pentru servicii, dar și pașii pentru solicitarea finanțării microîntreprinderilor.

Citește articolul
imagsus

Ce este coeziunea teritorială?

 • Coeziunea teritorială urmărește dezvoltarea armonioasă a teritoriului; valorificarea elementelor de potențial teritorial; importanța caracteristicilor geografice.
 • Poate crea oportunități pentru dezvoltarea turismului durabil, valorificarea patrimoniului cultural și atragerea de investiții în sectorul turistic.
 • Agenda teritorială UE 2030 este un cadru de acțiune strategică pentru dezvoltarea teritorială.

Află din articol ce proiect unește toate cele 6 municipii din Valea Jiului.

Citește articolul
imagsus

Programul Tranziție Justă: implicații pentru județul Hunedoara.

 • PTJ are drept scop atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală și facilitarea tranziției acestora la neutralitatea climatică.
 • Este explicat conceptul de neutralitate climatică.
 • Este prezentat mecanismul prin care poți solicita finanțare prin acest program.

Știai că alocările constituie: Fondul pentru Tranziţie Justă (85%) şi contribuția de la bugetul de stat (15%) şi se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, ce constituie de ajutor de stat regional şi de minimis?

Citește articolul
imagsus

Ce este coeziunea economică și socială?

 • Coeziunea economică se referă la gradul de solidaritate și echilibru economic între diferitele regiuni sau zone geografice ale unui stat sau unei entități economice mai mari.
 • Coeziunea socială se referă la gradul de unitate, solidaritate și integrare dintre diferitele grupuri sociale și indivizi dintr-o comunitate, societate sau țară.
 • Programe și proiecte pe coeziune socială, demnitate socială orientate pe Valea Jiului găsiți pe pagina web a Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată.

Accesează articolul pentru a afla despre oportunități în cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS).

Citește articolul
imagsus

Ce este economia verde?

 • Este explicat obiectivul O Europă mai verde și ce presupune tranziția ecologică și digitală.
 • Sunt prezentate elementele referitor la județul Hunedoara, prioritatea nr. 2 din Programul Tranziție Justă, adică domenii de intervenție și finanțare.
 • Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2022-2030) și Strategia pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului prevăd valorificarea durabilă a specificului local și crearea unui mediu sănătos și sustenabil pentru generațiile viitoare.

Știai că în Valea Jiului se implementează proiectul Green Line Valea Jiului? Mai multe detalii despre acesta găsești în articol.

Citește articolul
imagsus

Digitalizare și politica de coeziune.

 • Unul din cele cinci obiective majore ale Politicii de coeziune pentru 2021-2027 este tranziția digitală.
 • "România digitală" este un obiectiv ce implică transformarea și modernizarea țării în direcția tehnologiei digitale și a utilizării internetului în diverse aspecte ale vieții, cum ar fi educația, sănătatea, afacerile și serviciile publice.
 • În cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Regiunea Vest a României va beneficia de un centru de digitalizare numit DigiVest.

Știai că în 2022, România se afla pe ultimul loc, adică locul 27 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI).

Citește articolul
imagsus

Zona Limburg: exemplu de bună practică pentru Valea Jiului.

 • Sunt prezentate proiecte de conversie a minelor de cărbune dezafectate, în Genk, Belgia.
 • Parcuri tehnologice, parcuri de afaceri, centre de creație sunt unele din idei care au transformat fostele mine.
 • Totul este posibil, mai ales cu suportul autorităților statului și cu implicația comunităților. Aceste exemple de bună practică inspiră transformarea în Valea Jiului.

Despre etapele de transformare, provocările și soluțiile aplicate în cazul acestor situri miniere, poți să afli din articolul integral.

Citește articolul
imagsus

Apeluri de proiecte pentru antreprenorii din Hunedoara.

 • Sunt explicate condițiile de participare pentru Sprijin pentru microîntreprinderi Apel de proiecte nr. PRV/1.3.A/1 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.
 • Se acordă atenției criteriilor expuse în Ghidurile solicitantului, activităților de producție și a serviciilor care pot primi finanțare.
 • Sunt explicați pașii de urmat în solicitarea finanțării.

În plus, dacă accesezi articolul, găsești pașii necesari după ce depui cererea de finanțare a proiectului

Citește articolul
imagsus

Competitivitate și politica de coeziune.

 • Competitivitatea la nivelul UE se referă la capacitatea colectivă a statelor membre ale UE de a concura cu succes pe piața globală și de a asigura o creștere economică durabilă și prosperitate pentru cetățenii lor.
 • Regiunile Utrecht, Zuid-Holland și regiunea capitalei franceze Île-de-France sunt cele mai competitive din UE.

Cum poate fi încurajată competitivitatea în județul Hunedoara? Vezi în articol care sunt provocările, dar și soluțiile.

Citește articolul
imagsus

Cum încearcă Polonia să facă tranziția de la cărbune?

 • Polonia a avut o istorie puternic legată de industria cărbunelui și dependența sa energetică de cărbune, ceea ce face tranziția mai complexă și provocatoare.
 • Unele măsuri întreprinse: diversificarea sursei de energie, sprijinirea reconversiei economice, promovarea eficienței energetice, parteneriate internaționale.
 • Altă soluție - combinarea contribuțiilor financiare din partea fondurilor naționale și locale cu proiectele finanțate prin fondurile politicii de coeziune, ca în cazul orașului Łódź.

Valea Jiului participă la Inițiativa Regiunilor Carbonifere în Tranziție. Ce presupune aceasta, vezi în articolul integral.

Citește articolul
imagsus

Apeluri de proiecte lansate în Programul pentru Tranziție Justă: oportunități pentru IMM-uri.

 • Sunt prezentate condițiile Apelului de proiect „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027.
 • Se finanțează Acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă (inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic).

Apelurile de proiecte sunt deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024, cererile de proiecte pot fi depuse în această perioadă în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+. Vezi în articol condițiile de accesare a fondurilor.

Citește articolul
imagsus

Procedura de avizare pentru anumite proiecte în Valea Jiului.

 • Ai nevoie de aviz dacă instituția, asociația sau organizația pe care o reprezinți sau afacerea pe care o ai este localizată în Valea Jiului și te gândești să soliciți finanțare nerambursabilă prin următoarele programe: Programul Tranziție Justă - doar pentru propunerile de proiect în domeniile social, economic, educație, ocupare și propunerile de proiecte generatoare de venit; Programul Incluziune și Demnitate Socială; Programul Educație și Ocupare; Programul Dezvoltare Durabilă.
 • Avizul este emis de ADTIVJ (Agenția pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului).
 • În articol sunt indicate documentele necesare pentru obținerea avizului și etapele următoare.

Știi care este punctajul minim pentru a primi un aviz favorabil pentru proiectul tău? Vezi în articolul integral punctajul și pașii de urmat după obținerea avizului.

Citește articolul
imagsus

Valea Jiului – gazdă a incubatorului de start up (uri).

 • În perioada 10-12 februarie, s-a desfășurat un incubator de startup-uri în Valea Jiului. Au avut loc diferite activități legate de lansarea și dezvoltarea unei afaceri, dar și vizite la mina Petrila.
 • Conferința de la Lupeni „Diversificare economică în contextul Tranziției Juste în Valea Jiului” la care au participat antreprenori, reprezentanți ai instituțiilor de stat, a pus accent pe situația economică a Văii Jiului în contextul procesului de Tranziție Justă.
 • Aceste acțiuni sunt foarte importante pentru crearea rețelelor de antreprenori, facilitarea schimbului de idei.

Accesează articolul integral pentru a vedea cine sunt câștigătorii concursului Start UP Pitch.

Citește articolul