Asociația Kandila

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Coeziunea Europeană

Ce este Uniunea Europeană? De la cărbune la euro.

În cadrul proiectului Valea Jiului se dezvoltă prin Europa”, Nr. Ref.2021CE160AT183, Asociația Umanitară Kandila, asociație neguvernamentală fără scop patrimonial, CUI 17363795, cu sediul social în Mun. Petrosani, strada Independenței, nr 18/2, județ Hunedoara, reprezentată legal de dl. Kelemen Alexandru-Mihai în calitate de președinte, va achiziționa următoarele servicii de web-design: 

 

 1. Optimizarea website-ului https://investinjiuvalley.com/ prin: 
 • realizarea unui update general al informațiilor prezente pe website:
  • actualizarea datelor generale cu privire la cele 6 unități administrativ-teritoriale din Valea Jiului, cu privire la numărul de locuitori, numărul de angajați, numărul de șomeri, numărul de absolvenți, nivelul de educație. Livrabil: actualizarea datelor până în data de 15 mai 2023
  • actualizarea activelor disponibile pentru investiții pentru cele 6 unități administrativ-teritoriale. Livrabil: actualizarea datelor până în data de 15 iunie 2023
  • prezentarea a cel puțin 6 societăți comerciale (câte una din fiecare localitate), prin detalierea activității și clip video de promovare. Livrabil: material de prezentare finalizat până în 15 august 2023
  • promovare prin postări în social media, utilizând paginile de promovare ale Invest in Jiu Valley pe facebook, linkedin și instagram. Livrabil: 40 de postări în intervalul februarie – decembrie 2023
 • integrarea unui motor de căutare al oportunităților din politica de coeziune (mecanismelor de finanțare europeană)
  • introducerea unui motor de căutare care să țină cont de filtre prestabilite: categoria firmei, numărul de angajați, domeniul de activitate, calendarul finanțărilor. Livrabil: inserția motorului de căutare până în data de 15 iunie 2023
 • crearea unei legături directe către website-ul viitoarei structuri de guvernanță a zonei- ITI Valea Jiului
  • realizarea unei pagini dedicate mecanismului de guvernanță pentru Valea Jiului, cu legătură directă la www.valeajiului.eu. Livrabil: inserția motorului de căutare până în data de 15 aprilie 2023

 

În acest context, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră, care trebuie să conțină următoarele informații:

 1. Datele de identificare ofertantului
 2. Prețul pentru serviciile solicitate, atât prețul final cât și defalcat pe fiecare serviciu în parte.
 3. Perioada de valabilitate a ofertei.

 

Criteriul de atribuire: preț-calitate; respectându-se principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate).

Sursa de finanțare: programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, susținut de către Comisia Europeană 

 

        Ofertele se pot transmite prin e-mail pe adresa: eujiuvalley@gmail.com;